Neznámý autor citát #12874

„Přátelství je slunce, co nikdy nezapadá.“

Neznámý autor citáty strana 3

955   40232

Neznámý autor

Nemáme ověřenou totožnost tohoto autora, nemusí se jednat o slavnou osobu.

Neznámý autor - chybí nám detailnější popis autora.


„Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí.“

„Deprese - Absolutní soustředění bolesti, strachu a beznaděje.“


„Nemysli na minulost, žij v přítomnosti a mysli na budoucnost.“

„Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla zapomenou létat.“

„Úsměv nestojí nic, ale udělá mnoho.“

„Láska přichází po špičkách, ale při odchodu bouchá dveřmi.“

„Každý den je jen jednou za život.“

„Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.“


„Pijme pivo dokud žijem, po smrti se nenapijem!“

„Snaž se být vždy veselý, neboť smích je kořen života.“

„Slyšeli jste o tom chlápkovi, který nakonec pochopil ženský? Umřel smíchy dřív, než to stihl někomu říct.“

„Smutným údělem králů a krásných žen je, že v davu lichotníků, který je obklopuje, nemohou rozeznat přítele.“


„Mládí je nejkrásnější dobou života, škoda že musíme nejdříve zestárnout, abychom to poznali.“

„Hezkým ženám odpouštějí muži všechno, ženy nic.“

„V životě nevěř tomu, kdo tě klame, ale nezklam toho, kdo ti věří.“

„Arabové dobývali území až tam, kam je donesli jejich koně.“ od Pyrenejím k Himalájím

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .