Neznámý autor citát #12874

„Přátelství je slunce, co nikdy nezapadá.“

Neznámý autor citáty strana 4

955   40232

Neznámý autor

Nemáme ověřenou totožnost tohoto autora, nemusí se jednat o slavnou osobu.

Neznámý autor - chybí nám detailnější popis autora.


„Smutným údělem králů a krásných žen je, že v davu lichotníků, který je obklopuje, nemohou rozeznat přítele.“

„Hezkým ženám odpouštějí muži všechno, ženy nic.“


„Arabové dobývali území až tam, kam je donesli jejich koně.“ od Pyrenejím k Himalájím

„Při vyznání lásky naslouchá žena dvakrát rychleji, než je muž schopen mluvit.“

„Věrně miluj toho, kdo miluje tebe, nikdy nezklam toho, kdo nezklame tebe.“

„Tak nevím co je to divný pocit milovat, sáhnout se na to nedá, změřit to nejde a ani vidět to není. Jen to kurevsky bolí, když milujem, ale milováni nejsme.“

„Láska je lovec, dívka je laní a laň se lovci neubrání.“

„Muž dokáže každou ženu dostat tam, kde ho ona chce mít.“


„Gentleman je starší pán, který mladistvě vyhlížející ženě nepřipomíná, že si kdysi jako malé děti spolu hráli.“

„Tvůj život je jako prázdná sklenice a je jen na tobě, čím si ji naplníš, protože nakonec si to stejně vypiješ sám.“

„Proč jsi dědečku pozdravil toho cizího člověka? Aby po dobu co bude přemýšlet, proč jsem ho pozdravil, zapomněl na svoje strasti.“

„Kdo ztratil důvěru, nemůže již nic víc ztratit.“


„Co je to láska? Tomu, kdo ji prožil, to vysvětlovat nemusíte, tomu, kdo ji neprožil, to nevysvětlíte.“

„Nikdo nesetře slzy tak dobře jako ruka toho, kdo je způsobil.“

„No, to naše manželství ujde, jen nemohu přebolet, že on se oženil lépe, než já provdala.“

„Optimista je člověk, který nechá běžet motor svého auta, zatímco jeho žena nakupuje v obchodním domě.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .