Neznámý autor citát #12874

„Přátelství je slunce, co nikdy nezapadá.“

Neznámý autor citáty strana 5

955   40232

Neznámý autor

Nemáme ověřenou totožnost tohoto autora, nemusí se jednat o slavnou osobu.

Neznámý autor - chybí nám detailnější popis autora.


„Některým mužům vadí, že se jim do soukromých záležitostí pletou příbuzní. Například manželka a děti.“

„Život je největší zloděj. Nejdřív Ti ukradne mládí, potom krásu, dále zdraví a nakonec uteče od Tebe on sám.“


„Přátelství je jako zlatá nit, která když se přetrhne, jde sice ještě spojit, ale uzel už navždy zůstane.“

„Láska je jak cigareta bílá, když dohořívá, zapálí se jiná.“

„Pesimista je ve výhodě: buď znovu a znovu zjišťuje, že měl pravdu, nebo je příjemně překvapen.“

„Tučná jídla a alkohol jsou našeho zdraví nepřátelé, avšak nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme.“

„V koncertní síni není dobrých míst - hudba je slyšet všude.“

„Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T. A. Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill.“


„Když dáte člověku rybu, nakrmíte ho pro tento den. Když ho naučíte ryby chytat, nasytíte ho na celý život.“

„Muži jsou jako psi: ti, co nejsou uvázáni na vodítku, bývají často nejvěrnější.“

„Není hanbou nic nevědět, ale je hanbou, nechtít se ničemu učit.“

„Nejdůležitější na životě není život, ale přemýšlení o něm.“


„Konec korunuje dílo.“

„Alkohol je náš úhlavní nepřítel. Nemáme však milovat své nepřátele jako své bližní?“

„Pokud to v manželství neklape, je chyba vždy na obou stranách. Jak na straně manželky, tak na straně tchyně.“

„Závistivci nejsou šťastni dříve, dokud nezpůsobí, že druzí také závidí.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .