Neznámý autor citáty

955   39902

Neznámý autor

Nemáme ověřenou totožnost tohoto autora, nemusí se jednat o slavnou osobu.

Neznámý autor - chybí nám detailnější popis autora.

Citáty Neznámý autor


„Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde.“

„Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vždy člověk.“


„Tučná jídla a alkohol jsou našeho zdraví nepřátelé, avšak nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme.“

„Alkohol je náš úhlavní nepřítel. Nemáme však milovat své nepřátele jako své bližní?“

„Přátelství je jako zlatá nit, která když se přetrhne, jde sice ještě spojit, ale uzel už navždy zůstane.“

„Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.“

„V nouzi poznáš přítele, s přítelkyněmi se rozluč.“

„Smutným údělem králů a krásných žen je, že v davu lichotníků, který je obklopuje, nemohou rozeznat přítele.“


„Žena je nesporně zdatnější než muž, neboť dovede muž současně řídit auto, pudrovat se a mávat na přítele?“

„Přátelství je nejlepším darem, jaký si člověk může věnovat.“

„Kamarád je někdo, komu se můžete svěřit se svými problémy. Přítel je někdo, komu se můžete svěřit se všemi svými problémy. Smrt je něco, co vaše problémy vyřeší.“

„Přátelství je slunce, co nikdy nezapadá.“


„Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem.“

„Je to váš přítel, váš společník, váš obránce, váš pes. Vy jste jeho život, jeho láska, jeho vůdce. Bude váš, věrný a oddaný, do posledního úderu srdce. Jste mu povinován zasloužit si takovou oddanost.“

„Když je ti nejhůř, poznáš, z kolika přátel se stali pouze známí.“

„Úsměv tvoří doma štěstí, podporuje dobrou vůli v praktickém životě a je pojítkem přátelství.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .