Oscar Wilde citát #11614

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Jak je smutné utěšovat se myšlenkou, že jiní jsou na tom hůř.“

Oscar Wilde citáty strana 5


„Láska je nenasytná: dosáhne štěstí – chce ráj, povznese se do ráje – žádá si nebe.“

„Muži neumí ocenit vlastní ženy, to přenechávají jiným.“


„Člověk nemůže být nikdy dost opatrný ve volbě svých nepřátel.“

„Žádný muž nedosáhne skutečného úspěchu v tomto světě, nezíská-li podporu žen.“

„Umění žít.To je to jediné, opravdu krásné umění, které jsme v moderní době vytvořili.Věřím, že kdyby alespoň jeden člověk mohl plně a cele využít svůj život, dát tvar každému citu, výraz každé myšlence, uskutečnění každému snu, světu by se dostalo takového svěžího, radostného podnětu, že bychom zapomněli na všechny choroby středověku, a vrátili se k helénskému ideálu.Ba možná k něčemu ještě jemnějšímu,bohatšímu než je ideál helénský.Doufám, že jednou najdeme ve svých srdcích tolik svobody a pravdy, že umění bude světem,v němž budeme žít, a každý bude umělcem.“

„Největší potěšení života je iluse.“

„Žena není žádný génius, je to dekorativní druh. Nemá nikdy co říci, ale říká to velice roztomile.“

„Ozvěna bývá krásnější než hlas, který ji rozezvučel.“


„Chovej se vůči každé ženě, jako bys byl do ní zamilován, a vůči každému muži, jako by ti byl nadřazen! Brzy si získáš pověst dokonalého gentlemana.“

„Volno, ne práce je cílem člověka.“

„Ženy jsou pohlaví ozdobného: nikdy nemají co říci, ale říkají to roztomile.“

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“


„Jediní lidé, jejichž názorům teď naslouchám s úctou, jsou lidé mnohem mladší než já. mám dojem, že jsou přede mnou. Život jim zjevuje své nejnovější divy. Pokud jde o starce, těm ze zásady odporuji.“

„Přátele si vybírám pro jejich dobrý vzhled, pouhé známé pro jejich dobrý charakter a nepřátele pro jejich dobrý mozek.

„Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života.“

„Život je zrcadlo a umění skutečnost. Život napodobuje umění daleko více, než umění napodobuje život.“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 496 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .