Oscar Wilde citáty

Oscar Wilde foto

496   12188

Oscar Wilde

Datum narození: 16. říjen 1854
Datum úmrtí: 30. listopad 1900

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde byl v Anglii působící dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu.

Citáty Oscar Wilde


„Škaredé ženy na své muže vždy žárlí, krásné nikoliv.“

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“


„Muž může být šťasten s kteroukoli ženou, pokud ji nemiluje.“

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“

„Pro ženu, kterou jednou miloval, udělá snad muž všechno na světě - až na to, aby ji miloval znovu.“

„Mám rád muže, kteří mají jistou budoucnost, a ženy, které mají jistou minulost.“

„Kdyby muži ženili se ženami, které si zasluhují, měli by velmi těžký život.“

„Mužové vždy chtějí býti první láskou ženy. Jest to u nich jistá neobratnost. Ženy tu mají lepší instinkt - ony chtějí býti poslední vášní mužovou.“


„Mladí muži by chtěli být věrnými a nejsou. Staří muži by chtěli být nevěrnými a nemohou.“

„Muži neumí ocenit vlastní ženy, to přenechávají jiným.“

„Muž může být šťasten s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje.“

„Chovej se vůči každé ženě, jako bys byl do ní zamilován, a vůči každému muži, jako by ti byl nadřazen! Brzy si získáš pověst dokonalého gentlemana.“


„Žádný muž nedosáhne skutečného úspěchu v tomto světě, nezíská-li podporu žen.“

„Mezi mužem a ženou neexistuje přátelství - jen vášeň, nepřátelství, láska - ale žádné přátelství.“

„…My ženy, jak o nás kdosi řekl, milujeme sluchem, právě tak jako vy muži milujete zrakem, jestli ovšem vůbec kdy milujete…“

„Když se žena znovu provdá, tedy proto, že svého prvního manžela nesnášela. Když se muž znovu ožení, tedy proto, že svou první ženu zbožňoval. Ženy štěstí pokoušejí, muži jim hazardují.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .