Otto František Babler citáty

Otto František Babler foto

357   317

Otto František Babler

Datum narození: 26. leden 1901
Datum úmrtí: 24. únor 1984

Otto František Babler, původním jménem Otto Franjo Babler, byl český překladatel, spisovatel, básník, literární historik, knihovník, kulturní publicista a polyglot.


„Z pevných slov jasná myšlenka.“

„Uvědomovat si hodnoty minulosti, znamená těžit z nich sílu pro přítomnost, abychom v této přítomnosti mohli pracovat pro budoucnost.“


„Život v plnosti chápe a užívá jenom ten, kdo při chlebě, který pojídá, myslí na to, že kdysi byl ječmenem na poli, kdo při víně, kterým ho zapíjí, myslí na daleký vinohrad na jižním svahu, odkud pochází.“

„Žijeme životem jen polovičatým, hledíme-li pouze na povrchĺ věcí, cítíme-li pouze jejich hmotu a nepronikáme-li k jejich nitru, k jejich bytosti a duši.“

„Ženy, které svým mužům nedovedou odpustit ani sebemenší vadu, zpravidla nejsou schopny poznat a ocenit ani jejich největší ctnosti a přednosti.“

„Že lžeš někomu třetímu mě mrzí stejně, jako když obelháváš mne samotného.“

„Žádnou myšlenku nepoznáš, dokud ji vidíš jen z jedné strany. Myšlenka nemá jen líc.“

„Žádná učenost se nevyrovná přirozenému důvtipu.“


„Žádná kniha nemá prozrazovat všechno, co její autor ví, ale má z ní být cítit, že něco ví dokonale, plně a opravdově.“

„Žádná karikatura nemá neomezenou platnost.“

„Ztratil jsem za něho slovo, ale on nenašel žádné, aby mi poděkoval.“

„Zralá a klidná myšlenka snadno nalezne svůj jasný a přesnýĺ slovní výraz. Vášeň jen koktá.“


„Zpupnost je pýcha, která zdivočela.“

„Zpěv se skládá ze slov, kterým narostla křídla!“

„Znám chvála Bohu několik jazyků. Jak krásný je každý z nich, když se v něm nežvaní, ale mluví!“

„Zelené listy stromu, nesoucí ještě osvěžující krůpěje ranní spršky - jaký to obraz slávy světa.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .