Otto František Babler citáty

Otto František Babler foto

357   325

Otto František Babler

Datum narození: 26. leden 1901
Datum úmrtí: 24. únor 1984

Otto František Babler, původním jménem Otto Franjo Babler, byl český překladatel, spisovatel, básník, literární historik, knihovník, kulturní publicista a polyglot.

Citáty Otto František Babler


„Odlétlá myšlenka je jako pták, kterého jsi nestačil zadržet ani za jedno pírko jeho křídla.“

„Smíš-li o knize říci, že má myšlenku, je to mnohem více chvály, něž kdybys o ní řekl, že je v ní mnoho myšlenek.“


„Z kolísavých slov nesestrojíš pevnou myšlenku.“

„Jediná naděje posiluje více, než houfy myšlenek.“

„Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.“

„Žádnou myšlenku nepoznáš, dokud ji vidíš jen z jedné strany. Myšlenka nemá jen líc.“

„Čtu knihu zvolna a pozorně, jako bych věděl, že je v ní jedna myšlenka, jedna věta, kterou její autor napsal jen a jen pro mne.“

„Dítě má jen myšlenky. Tušeními však nás zatěžují teprve pozdější zlé zkušenosti.“


„Jasná, prostá a přímá myšlenka má platnost pro věčnost.“

„Je jisté, že by svět i bez spisovatelů a knih stále ještě zůstával světem. Ale není jisté, jak by ten svět a život na něm dnes vypadal, nebýt onoho tak dávného úsilí všech těch, kteří psali a vtělovali své myšlenky do knih.“

„Kdo ovládá své myšlenky, častěji mlčí než mluví.“

„Myšlenka je jen malá jiskra velkého tušení.“


„Myšlenky mohou upadnout do zapomenutí, ale nemohou zaniknout.“

„Myšlenka se rodí z jediného slova, ale platnou myšlenkou se stává teprve rouchem ostatních slov, jimiž ji budeš umět odít.“

„Nedůvěřuj každé cizí myšlence, která není v plné shodě s tvou vlastní zkušeností.“

„Nejlepší naše záměry a myšlenky dozrály právě v čase, kdy jsme si vyčítali, že nic neděláme.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .