Pavel Švanda citáty

Pavel Švanda foto

3   0

Pavel Švanda

Datum narození: 6. červen 1936

Pavel Švanda je český spisovatel a novinář, od roku 1938 žijící a působící v Brně, představitel generace šestatřicátníků . Po studiu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v 60. letech působil jako redaktor v časopisech Host do domu a Tvář, za normalizace vystřídal řadu zaměstnání.

Zejména v letech 1971–1990 v souvislosti s politickými poměry byl můj způsob obživy relativně pestrý. Literární aktivita mně vždy pomáhala překlenout problémy vznikající následkem psychického nebo fyzického nátlaku

Po roce 1969 se stal ineditním spisovatelem, účastnil se neoficiálních brněnských filosofických aktivit. Od roku 1989 vyučuje v Brně na Divadelní fakultě JAMU, přispívá do rozličných periodik, jako např. revue pro kulturu a politiku Proglas. V letech 1990 až 1994 byl redaktorem brněnské redakce deníku Lidová demokracie. Je signatářem Charty 77.


„Myslím, že Bůh neproniká ke člověku, který z jakýchkoliv důvodů nechává ležet ladem vlastní život.“

„Z množství životních událostí a pozemských setkání doopravdy neplatí nic víc než ty vzácné vzpomínky na těch několik lidí, jež jsme milovali, a pak na ty, kteří nám byli oporou, protože jsme si jich mohli vážit.“

„Zdá se mně zřejmé, že vzniká-li mezera mezi občanským postojem a lidským svědomím, zjevuje se tím znamení kulturní krize. Což z nás ale nesnímá osobní odpovědnost.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .