Platón citát #11500

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Moudří lidé mluví, protože mají co říci; hlupáci mluví, aby něco řekli.“

Platón citáty

 Platón foto

73   2508

Platón

Datum narození: 427 př. n. l.
Datum úmrtí: 347 př. n. l.

Platon byl řecký filosof, pedagog a matematik. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů vůbec; britský filosof A. N. Whitehead napsal, že celá západní filosofie je jen komentář k Platónovi. Platón založil athénskou Akademii, jež pak byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím. Své spisy psal většinou formou rozprav mezi svým učitelem Sókratem a dalšími osobami, kterým Sókratés svými otázkami pomáhá vyvrátit jejich předsudečné a nezralé názory a dospět k lepšímu poznání.

Citáty Platón


„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskytějším místům duše.“

„Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.“


„Láska je vážná duševní choroba.“

„V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní.“

„Demokracie - vláda lůzy - je podřízením rozumu vášni.“

„Sebekázeň je společnicí samoty.“

„Všechno co chceš, budeš mít. Nešťastníče!“

„Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.“


„Moudří lidé mluví, protože mají co říci; hlupáci mluví, aby něco řekli.“

„Jen mrtví viděli konec války; jen mrtví vědí co to znamená žít.“

„Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.“

„Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.“


„Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání.“

„Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují.“

„Přemýšlením promlouvá duše sama se sebou.“

„Tak jako feny a psi vykonávají stejné služby při hlídání i lovu, tak v dokonalé obci mají být ženy účastny týchž prací jako muži.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 73 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .