Publilius Syrus citát #23343

Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel 100
„Duševní bolest je horší nemoc než tělesná.“

Publilius Syrus citáty

Publilius Syrus foto

219   1112

Publilius Syrus

Datum narození: 100
Další jména: Pubilius Syrus

Publilius Syrus, také Publius Syrus byl římský dramatik a básník 1. století př. n. l. Jeho "Myšlenky" byly velice oblíbenou četbou ve středověku i v raném novověku.

Citáty Publilius Syrus


„Je těžké bolest mít a trpělivý být.“

„Zmůžeš největšího nepřítele, ovládneš-li vlastní hněv.“


„Kdo ztratil důvěru, víc ztratit nemůže.“

„Jen pro bolest si člověk štěstí nachází.“

„Dluh proměňuje v nevolnictví svobodu.“

„Bolest nutí lhát i lidi zcela nevinné.“

„Tvou bolest nářek nezhojí, jen prozradí.“

„Je lepší zemřít než v hanbě otročit.“


„Strach ze smrti jest horší nežli smrt sama.“

„Kdo sebe sám se bojí, stálá muka prožívá.“

„Co změnit nemůžeš, to bez výčitek nes.“

„Vždy velmi krutou mocí vládne lidem zvyk.“


„Je dvakrát vítěz, kdo i sebe přemůže.“

„Je dobrá žena ta, jež špatnost netají.“

„Bol lásky utišuje, kdo jej zavinil.“

„Je-li věc nejistá, je nejcennější odvaha.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .