Quintus Horatius Flaccus citát #9

Quintus Horatius Flaccus foto
Quintus Horatius Flaccus 170
římský lyrik -65 – -8 př. n. l.
„Hudba je lékem na trápení duše.“

Quintus Horatius Flaccus citáty strana 2


„Zapomněl na své drahé a byl hoden být jimi zapomenut.“

„Není nic lepšího nad život bez manželství.“


„Desetkrát opakované se bude líbit.“

„Teď vínem zažeňte starosti.“

„Smích většinou umí závažné věci rozhřešit lépe a rázněji než velká přísnost.“

„Mám odpor k davům, straním se všednosti.“

„Nedůslednost je jediná vlastnost, v níž jsou lidé důslední.“

„S radostí přijmi svůj osud.“


„A třeba Trest vždy chodí ztěžka, málokdy hříšníka nedostihne.“

„Je sladké být bláznem v pravý čas.“

„Léta, jak za sebou běží, nám postupně berou, co máme.“

„Básníci mají být průměrní lidé, ani bozi, ani prodavači knih.“


„Každý si vybírá svou zlatou střední cestu.“

„Správně se má každý měřit jen vlastní svou mírou a stopou.“

„Co brání říkat pravdu jakoby žertem.“

„Užívej dne a zítřku věř co nejméně.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .