Šalamoun citát #308404

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Odpověz hlupákovi podle jeho pošetilosti, aby se sám sobě nezdál moudrý.“

Šalamoun citáty

 Šalamoun foto

134   160

Šalamoun

Datum narození: 1011 př. n. l.
Datum úmrtí: 931 př. n. l.
Další jména: Šalamún

Šalomoun byl králem jednotného Izraelského království. Vládl přibližně v letech 970–931 př. n. l.. Za jeho vlády dosáhlo království největšího hospodářského a územního rozmachu, po jeho smrti se však v důsledku rozporů mezi jeho syny rozdělilo království na dvě části: na severní Izraelské království a jižní Judské království. Šalomoun také nechal v Jeruzalémě vystavět Chrám, který byl až do jeho zničení roku 586 př. n. l. střediskem židovského kultu. Šalomounovu vládu popisuje biblická 1. kniha královská a 2. Paralipomenon.

Citáty Šalamoun


„Silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost.“

„Moudrý má oči v své hlavě, blázen však chodí ve tmě; a poznal jsem, že oba čeká stejný osud.“


„Odkládaným očekáváním onemocní srdce, ale když vytoužená věc skutečně přijde, je stromem života.“

„Bezpečněji člověku potkati se s medvědicí osiřelou, nežli s bláznem v bláznovství jeho.“

„Jako trn, kterýž se dostane do ruky opilého, tak jest přísloví v ústech bláznů.“

„Nestaň se moudrým ve svých vlastních očích.“

„Víno způsobí, že i moudrý zbloudí.“

„Lidský duch je světlo od Hospodina; to propátrá všechny nejvnitřnější útroby.“


„Lenoch, který neoře pro zimu, žebrati bude ve žni, ale nadarmo.“

„Více než všechno ostatní, co má být střeženo, bedlivě střež své srdce, neboť z něho jsou zdroje života.“

„Odpověz hlupákovi podle jeho pošetilosti, aby se sám sobě nezdál moudrý.“

„Někdo vynáší řeči podobné meči probodajícímu, ale jazyk moudrých jest lékařství.“


„Falešný svědek nezůstane bez pomsty, a kdo lže, neujde.“

„Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není.“

„Železo železem se ostří; tak muž zostřuje tvář přítele svého.“

„Radostným srdcem zkrásní tvář.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 134 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .