Seneca citát #14573

 Seneca foto
Seneca 493
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje.“

Seneca citáty

 Seneca foto

493   21849

Seneca

Datum narození: 4 př. n. l.
Datum úmrtí: 65 n. l.
Další jména: Луций Анней Сенека, Seneca mladší, Lucius Annaeus Seneca

Lucius Annaeus Seneca byl římský filozof, dramatik, básník a politik.

Citáty Seneca


„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.“

„Odmítáme ty co nás milují, a milujeme ty co nás odmítají.“


„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“

„Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme.“

„Největší moc má ten, kdo má sám sebe ve své moci.“

„Často se zločiny vracejí k svému původci.“

„Nestarej se o mínění lidí, je vždy pochybné a obojetné.“

„Nic není tak obtížné a nedostupné, aby to lidský duch nepřekonal.“


„Ctnost mi umožnila cestu ke hvězdám i k samotným nebešťanům.“

„Žádné skrblení nezasluhuje úcty, kromě toho, které se týká času.“

„Lehký je žal, když může radám naslouchat.“

„Kohout nejvíce zmůže na svém smetišti.“


„Člověk není dobrý, nýbrž v dobrého se utváří, aby se snažil vyrovnat se Bohu, pamětliv jsa svého původu. Nikdy není nešlechetné, snaží-li se někdo vystoupit tam, odkud sestoupil.“

„Píle je nejlepší pomocník i pro průměrného ducha.“

„Rovné právo není to, kterého všichni užívají, nýbrž to, které bylo stanoveno pro všechny.“

„Abys byl milován, miluj!“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .