Seneca citát #775

 Seneca foto
Seneca 493
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Společnost knih lze volit lépe, než společnost lidskou. Tím spíše se mezi knihami vybírej přátele pro celý život.“

Seneca citáty

 Seneca foto

493   21849

Seneca

Datum narození: 4 př. n. l.
Datum úmrtí: 65 n. l.
Další jména: Луций Анней Сенека, Seneca mladší, Lucius Annaeus Seneca

Lucius Annaeus Seneca byl římský filozof, dramatik, básník a politik.

Citáty Seneca


„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.“


„Odmítáme ty co nás milují, a milujeme ty co nás odmítají.“

„Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme.“

„Největší moc má ten, kdo má sám sebe ve své moci.“

„Často se zločiny vracejí k svému původci.“

„Nestarej se o mínění lidí, je vždy pochybné a obojetné.“

„Nic není tak obtížné a nedostupné, aby to lidský duch nepřekonal.“


„Ctnost mi umožnila cestu ke hvězdám i k samotným nebešťanům.“

„Žádné skrblení nezasluhuje úcty, kromě toho, které se týká času.“

„Lehký je žal, když může radám naslouchat.“

„Kohout nejvíce zmůže na svém smetišti.“


„Člověk není dobrý, nýbrž v dobrého se utváří, aby se snažil vyrovnat se Bohu, pamětliv jsa svého původu. Nikdy není nešlechetné, snaží-li se někdo vystoupit tam, odkud sestoupil.“

„Píle je nejlepší pomocník i pro průměrného ducha.“

„Rovné právo není to, kterého všichni užívají, nýbrž to, které bylo stanoveno pro všechny.“

„Abys byl milován, miluj!“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .