Sigmund Freud citát #16730

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí?“

Sigmund Freud citáty

Sigmund Freud foto

56   4688

Sigmund Freud

Datum narození: 6. květen 1856
Datum úmrtí: 23. září 1939

Sigmund Freud byl lékař–neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy. Narodil se v moravském Příboře v německy mluvící židovské rodině pocházející z Haliče. Během jeho dětství se rodina přestěhovala do Vídně, kde prožil takřka celý život. Zemřel v emigraci v Londýně, kam se krátce před smrtí uchýlil před nastupujícím nacismem.

Citáty Sigmund Freud


„Před tím, než si diagnostikujete depresi a nízké sebevědomí, ujistěte se prosím, že nejste obklopení blbci.“

„Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to tak bude připadat.“


„Láska? Člověk se mění z housenky v motýla, miluje-li.“

„Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.“

„Snášet život zůstává přece první povinností všech žijících. Iluze ztrácejí jakoukoli hodnotu, jestliže nám v tom překáží.“

„Cokoli konáme, pramení ze sexuální potřeby a z touhy po vyniknutí.“

„Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje v zápětí.“

„V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.“


„Humor obsahuje složku krutosti bezmyšlenkovitě rozdávané nebo zálibně přijímané.“

„Neochota lidí pracovat na společném díle neplyne z vrozené neochoty k práci, ale je pouhým následkem chybných kulturních zařízení, jejichž působením se lidé stali zatrpklými, mstivými a nepřístupnými“

„Závist rozvrací.“

„Člověk bývá zřídka dobrý nebo zlý celkově, většinou je "dobrým" v určitém vztahu a v jiném "zlým", nebo je "dobrým" za takových a takových vnějších podmínek a za jiných jednoznačně "zlým".“


„Smrt je něčím přirozeným, nepopiratelným a nevyhnutelným.“

„Každý z nás v životě alespoň jednou onanoval. Kdo tvrdí že ne, onanuje dosud.“

„Rozum a zkušenost nemohou být v opozici natrvalo.“

„Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 56 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .