Sofoklés citáty strana 2


„Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře druhá.“

„Co sis zavinil sám, bolí nejvíce.“


„Raději prohrát se ctí než vyhrát podvodem.“

„Pravda je vždycky nejsilnější argument.“

„Osud drtí, osud povznáší, jak nešťastného, tak i šťastného, a co má přijít, nikdo netuší.“

„Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď tak, jako bys ji miloval.“

„Nikdo nemiluje život tak, jako starý člověk.“

„Lež nikdy nežije tak dlouho, aby byla stará.“


„Nejpříjemnější život mají ti, kteří nemyslí.“

„Nikdo nemiluje život tak jako starý člověk.“

„Milovat - to znamená uvíznout v beznadějné situaci.“

„Nerozum je pro člověka z běd všech nejhorší!“


„Hledej a najdeš - jen neviděné zůstane neodhaleno.“

„Mlčení tak přílišné je špatným znamením.“

„Zlého posla nikdo nemá rád.“

„Bozi rozum vštěpují nám lidem, nejdražší náš majetek.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .