Sofoklés citáty strana 3


„Dobrý los není spojencem nečinných.“

„Mám v nenávisti rozdvojené povahy, které krásně hovoří a podle jednají.“


„Kdo se nehrozí činu, slov se nelekne.“

„Starosti z vlastní vůle nejvíc bolí.“

„Přišla jsem společně milovat, ne však společně nenávidět.“

„Nic není mocnější nad člověka.“

„Mnoho je na světě mocného, nic však mocnějšího člověka.“

„Bohatství je schopno se vplížit ve svatyně i v úřady.“


„Rychlý soud má vratký krok.“

„Zlá žena v domě jako manželka - ta mrazí v objetí!“

„Co nevím přesně, nerad říkám nazdařbůh.“

„Strasti z vlastní vůle nejvíc bolí.“


„Chtít provést nemožné je nerozum.“

„Neb nedostalo věru lidem zřízení se nade stříbro horšího; to vyvrací i města, to i z domu muže vyhání, to řádných mysl smrtelníků navádí a učí dopouštět se činů hanebných.“

„S nutností je marno bojovat.“

„Braň se každým těm, kdož slov by nedbali.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .