Sókratés citát #2567

 Sókratés foto
Sókratés 70
klasický řecký filozof -469 – -399 př. n. l.
„Dostaneš-li dobrou ženu, budeš výjimkou, dostaneš-li zlou, staneš se filosofem.“

Sókratés citáty

 Sókratés foto

70   2277

Sókratés

Datum narození: 469 př. n. l.
Datum úmrtí: 399 př. n. l.

Sókrátés, řecky Σωκράτης, bez diakritiky Sokrates, byl athénský filosof, učitel Platónův. Je považován za jednu z nejvýznamnějších postav evropské filosofie, neboť na rozdíl od svých předchůdců předsókratiků, kteří pátrali po původu a příčinách světa, Sókratův zájem se soustředil na záležitosti člověka a společnosti; jak praví Cicero, „snesl filosofii z nebe na zem“. Svou dialektickou metodou položil základy západního kritického myšlení.

Citáty Sókratés


„Lidský život není nic jiného než řetězec promeškaných příležitostí.“

„Kdyby všechna naše neštěstí byla snesena na jednu společnou hromadu, odkud by si každý musel vzít stejný díl, většina lidí by byla spokojena, kdyby si mohla odnést ta svoje vlastní.“


„Sokrates dotázán, zda muž se má oženit či nikoli, odpověděl: 'Ať uděláte to či ono, budete litovat.'.“

„Vzdálenost nezabrání přátelství, může jen omezit jeho výkonnost.“

„Ideální manželství má dva předpoklady, muž musí být hluchý, žena slepá.“

„Ten, kdo není spokojený s tím, co má, nebyl by spokojený ani s tím, co by chtěl.“

„Vím, že nic nevím.“

„Lidský život není nic jiného, než řetěz zmeškaných příležitostí.“


„Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“

„Nyní je čas - pro mě, abych zemřel, a pro vás, abyste žili. Pouze Bůh ví, kdo z nás je na tom lépe.“

„Muž nemá právo být amatérem v rovině fyzického tréninku. Je jeho hanbou zestárnout bez toho, aniž by poznal tu krásu a sílu, které je jeho tělo schopné.“

„Kdo chce pohnout světem, ať hne nejdřív sám sebou.“


„Jediné, co vím, je, že nevím nic.“

„Špatní lidé žijí, aby jedli a pili, dobří lidé jedí a pijí proto, aby žili.“

„Neplačte, drazí, umírat se má v klidu.“

„Mnozí lidé se domnívají, že spokojenost a blaženost - a kdo by po těchto stavech netoužil! - záleží v přepychu a nádheře. Ale já se domnívám, že nepotřebovat zcela nic je božské. Potřebovat co nejméně je božskému nejbližší.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .