Søren Kierkegaard citáty

Søren Kierkegaard foto

55   311

Søren Kierkegaard

Datum narození: 5. květen 1813
Datum úmrtí: 11. listopad 1855
Další jména: Sören Aabye Kierkegaard

Søren Aabye Kierkegaard, čemuž se snad nejvíce blíží české [kirgegór] nebo [kergegór]), byl dánský filosof, teolog a psycholog. Kierkegaard silně kritizoval jak hegelianismus typický pro jeho dobu, tak to, co považoval za prázdné formality Dánské národní církve. Mnohé z jeho filosofických prací se zabývají tím, jak člověk žije, se zaměřením na prioritu konkrétní lidské reality spíše než na abstraktní myšlení, a s důrazem na význam osobního rozhodnutí a odhodlání. Jeho teologické práce se pak zaměřují na křesťanskou etiku a instituci církve a jeho psychologické práce zkoumají emoce a pocity jednotlivců, kteří čelí životním volbám.


„Závist je skrytý obdiv.“

„Fantazie je prostředníkem k nekonečnosti.“


„Život se musí žít dopředu, ale pochopen může být jedině zpátky.“

„Kdo miluje Boha, nepotřebuje ani slz, ani obdivu, v lásce zapomíná na utrpení, a zapomíná na něj tak dokonale, že mu na bolest nezůstane ani nejmenší vzpomínka - leda by mu ji připomněl sám Bůh. --str.104“

„Zahloubá-li se člověk sám do sebe, ze všeho nejdříve objeví sklon ke zlu. --str.87“

„Láska k Bohu a láska k bližnímu jsou dvě křídla okna, která nelze otevřít ani zavřít samostatně.“

„Existují dva způsoby podvodů: Věřit v něco, co není pravda, nebo nevěřit něčemu, co pravda je.“

„Zoufalství konečna je nemít nekonečno.“


„Máme-li se od velikánů opravdu něčemu přiučit, musíme si dát dobrý pozor na začátek. --str.54“

„Největší nebezpečí - ztratit sama sebe - se může ve světě přejít tiše a jako by nic. Není ztráty, jež by se oplakávala méně...“

„Člověk, jenž jako fyzická bytost se stále obrací mimo sebe a myslí si, že jeho štěstí leží mimo něj, nakonec svoji pozornost obrací do svého nitra a zjišťuje, že zdroj štěstí nosí v srdci.“

„Subjektivita je pravda a pravda je subjektivita.“


„Víra není bezprostřední popud srdce, nýbrž paradox života. --str.41“

„Žena je stejně silná jako muž, možná ještě silnější.“

„Hřích nespočívá v člověkově nepochopení dobra, nýbrž v tom, že je poznat nechce, že je odmítá.“

„Bůh a člověk jsou dvě kvality, mezi nimiž je nekonečný kvalitativní rozdíl.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .