Tomáš Garrigue Masaryk citáty strana 4


„Já nestojím proti náboženství, nýbrž proti náboženství zvrhlému, které potřebuje politiky, aby jej hájili.“

„Láska pravá spočívá na naději.“


„Válka je zlo, a velké zlo; život nečestný je horší.“

„Představa o nutnosti chytrácké diplomacie se přežila; lidé počínají chápat, že lež je hloupá a zbytečně komplikuje a zdržuje jednání. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.“

„Je-li moc pravdou a právem, pak ovšem politika se stane částí zoologie - a basta!“

„Nic není velké, co není pravdivé.“

„Bez osobní odvahy a odpovědnosti nelze dělat politiku opravdovou demokratickou a lidovou.“

„Ježíš, ne Caesar.“


„Cíl náš musí být určitý, a pak silný cit půjde za ním. Jen citem a instinktem se nedostaneme nikam. Praxe bez teorie není možná.“

„Člověk, který rezignuje, má mnohem větší vůli než sebevrah.“

„Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji velmi brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo zabloudí.“

„Popravy jsou ty nejďábelštější druhy zabití, poněvadž je schvalují lidé vládnoucí - s úplným klidem a rozmyslem, s dostatečnou lhůtou pro udělení milostí, pod ochranou bodáků. Jsou to nejsurovnější zbytky středověké inkvizice.“


„Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.“

„Zejména malý národ má svatou povinnost vychovávat si pokolení silné a mužné - silné a mužnost ducha, těla jen čistota zabezpečuje.“

„Smrt Františka Josefa [v roce 1916] nám zesílila posici; bylo všude, již od mnohých let, rozšířeno mínění, že se po smrti starého císaře Rakousko svou rozháraností rozpadne. [...] Smrt populárního císařského starce se zdála lidem být znamením a počátkem rozkladu jeho říše.“

„Dělej, pracuj, dokud tvé minuty plynou.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .