Tomáš Garrigue Masaryk citáty strana 5


„Zdraví - zdravý duch a zdravé tělo - to je nakonec cílem vší politiky a administrace.“

„Škodit a překážet dovede i nejhloupější člověk.“ o českých komunistech bránících zakládání legií v Rusku


„Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.“

„Existence duší je pravým základem demokracie: věčné věčnému nemůže být lhostejné, nesmrtný je nesmrtnému roven.“

„Diletantismus je rakovina nejen rozumová, ale i mravní, má špatný vliv na charakter.“

„Žena mužovi je úplně rovná, jen rozdíl fyzický budiž uznáván: ona je slabší.“

„Naděje v život věčný je základem naší víry životní, Víry říkám proto, že na víře je založený život a práce.“

„Cit určuje naše ideály, z citu pocházejí motivy našeho usilování, ale správné prostředky musí určovat rozum a jen rozum.“


„Člověčenstvo je organizace z národů, ne ze států, stát je něco umělého, historického, národ je něco přirozeného.“

„Politický program z přemýšlení, z myšlení historického, není slepou empirií, nýbrž zdůvodněným přesvědčením, a přesvědčení není slepé.“

„Špatné překonávat dobrým - to není tak těžké, ale těžko je překonávat dobré lepším.“

„Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít.“


„Člověk, lopotíc se od rána do večera v továrně, v pisárně, při knize - ten není nebezpečný! Nebezpečí začíná, když práce není, a začíná u bohatých.“

„Člověk je bytost zvyková.“

„Hádanky jsou staré a odpovědi k nim jsou také staré. A mnohé ty odpovědi jsou dobré a správné. Ale tobě budou správnými, když je pochopíš sám a v okolnostech svých, jen sobě vlastních.“

„Otrok nikdy a nikde nepracuje rád a úspěšně.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .