Umberto Eco citát #486126

Umberto Eco foto
Umberto Eco 30
italský semiotician, esejista, filozof, literární kritik ... 1932 – 2016
„Pes rozlišuje přátelskou bytost od nepřátelské výlučně na základě skutečnosti, že jednu zná, a druhou ne.“

Umberto Eco citáty

Umberto Eco foto

30   15

Umberto Eco

Datum narození: 5. leden 1932
Datum úmrtí: 19. únor 2016

Umberto Eco byl italský sémiolog, estetik, filosof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny 60. let 20. století. Jeho nejslavnějším románem je Jméno růže.

Citáty Umberto Eco


„Pes rozlišuje přátelskou bytost od nepřátelské výlučně na základě skutečnosti, že jednu zná, a druhou ne.“

„Odhalené tajemství nemůže přinést nic než zklamání. (Foucaultovo kyvadlo)“


„Člověk se vždycky narodí ve špatném znamení a prožít svůj život důstojně znamená vlastně den po dni korigovat vlastní horoskop. (Foucaultovo kyvadlo)“

„Skutečný hrdina se stal hrdinou omylem; přitom vždy snil o tom, být skutečným zbabělcem, jakými jsou všichni ostatní.“

„Vesmír musel být vadný od samého počátku... (Foucaultovo kyvadlo)“

„Kolik myslí zkažených, jako je tvoje, by však z této knihy vytěžilo extrémní závěr, že ve smíchu spočívá dokonalost člověka! Smích zbaví na chvíli sedláka strachu. Zákon však nabývá platnosti pomocí strachu, jehož pravé jméno je bohabojnost. (Jméno růže)“

„Lidé se nikdy nedopouštějí zla tak dokonale a s takovým nadšením, jako když to dělají z náboženského přesvědčení. (Pražský hřbitov)“

„... na otázku věří-li v Boha odpověděl: "Ach to ne, já věřím... v něco mnohem většího..." (Foucaultovo kyvadlo)“


„Kdo nemá mravní zásady, obvykle se zahalí do praporu, a parchanti se vždycky dovolávají čistoty své rasy. (Pražský hřbitov)“

„... K čemu by pak byla ta dřina, na jakou člověka přijde rozumné chování? (Foucaultovo kyvadlo)“

„Člověk všechno pochopí, když už nestojí za to něco chápat. (Foucaultovo kyvadlo)“

„Hlouposti bily ze všeho nejvíc do očí tím, že se daly jen těžko vysvětlit, budily dojem, že jde o záhady...(Foucaultovo kyvadlo)“


„Je možné, aby člověk byl zbabělý jen proto, že odvaha ostatních mu připadá neúměrná ve srovnání s bezvýznamností toho, co se děje? Pak by ale moudrost vedla ke zbabělosti... (Foucaultovo kyvadlo)“

„Je-li pravý nepřítel příliš silný, je třeba najít si slabšího. (Jméno růže)“

„Někdejší růže je tu už jen co jméno, jen pouhá jména držíme ve své moci“

„Pochopil jsem. V jistotě, že tu není nic, co by se dalo pochopit, by měl být můj klid a můj triumf. (Foucaultovo kyvadlo)“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .