William Blake citát #20706

William Blake foto
William Blake 45
anglický romantický básník 1757 – 1827
„Mladé ženy jsou každá jiná, staré všechny na jedno kopyto.“

William Blake citáty

William Blake foto

45   1731

William Blake

Datum narození: 28. listopad 1757
Datum úmrtí: 12. srpen 1827

William Blake byl anglický malíř a básník.

Citáty William Blake


„Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost.“

„Lidé mohou změnit svůj život změnou svých myšlenkových postojů.“


„Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině.“

„Pravda vyřčená se zlým úmyslem je někdy podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet.“

„Kdo chce druhým činiti dobře, musí tak činit v drobných detailech. Obecné dobro je výmluva darebáků, pokrytců a lichotníků.“

„Vždy, když neodpouštíme z lásky, ale jen z dobré vůle, toho po času litujeme.“

„Vždy říkej, co si myslíš, a podlý člověk se ti vyhne.“

„Je každou noc a každý den / Někdo k bídě narozen / Je každý den a každé noci / Někdo zrozen k slasti žhnoucí“


„Jediná myšlenka vyplní celý vesmír.“

„Vhoď do řeky toho, kdo má rád vodu.“

„Umění je stromem života. Věda, to je strom smrti.“

„Odpouštění je větším důkazem lásky než žárlivost.“


„Orel nikdy neztratil tolik času, jako když se snížil k tomu, aby se učil od vrány.“

„Žádný pták se nevznese příliš vysoko, vznáší-li se na vlastních křídlech.“

„Buď vždy ochoten říci, co si myslíš, a nízký člověk ti půjde z cesty.“

„Vytrvá-li blázen ve svém bláznovství, stane se moudrým.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 45 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .