William Saroyan citát #9881

William Saroyan foto
William Saroyan 30
americký spisovatel 1908 – 1981
„Být na světě je zábava, ale ani jeden den v životě neprojde, aby v něm nebylo do té zábavy přimícháno trošku bolesti, trápení a lítosti.“

William Saroyan citáty

William Saroyan foto

30   238

William Saroyan

Datum narození: 31. srpen 1908
Datum úmrtí: 18. květen 1981

William Saroyan [serojen] byl americký prozaik, básník a dramatik arménského původu.

Citáty William Saroyan


„V čase svého života snaž se žít – žít tak, aby se do této radostné doby vyměřené jak tobě, tak ostatním, kterých se ty sám svým životem dotýkáš, nevloudil děs ani smrt. Hledej dobro všude kolem sebe, a když nalezneš, vylákej ho z úkrytu a dovol, ať se hrdě zaskví v plné kráse. Vdechni duši a tělu alespoň nějaký smysl, neboť tak lze vzdorovat smrti. Odkrývej ve všem jen to zářivé a nezkažené. Posiluj odvahu v každém srdci – třeba ji jen hanebnost našeho krutého světa zavalila bolestí a samotou. Nevšímej si věcí příliš nápadných, jelikož nejsou hodny bystrého oka a laskavého srdce. Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj. Pamatuj, že každý člověk je obdobou tebe samotného. Neber na sebe cizí vinu, nepyšni se cizí nevinou. Chovej v opovržení zlobu a hrubost, ale ne hrubého či zlého člověka. V tom by ses měl vyznat. Nestyď se za něhu a vlídnost, nastane-li však v čase tvého života chvíle, kdy je třeba zabít, učiň tak bez slitování. V čase svého života snaž se žít – žít tak, abys v onom čase zázraků nepřisypával na horu bídy a zármutku tohoto světa další valounky, žít tak, aby ses mohl usmívat nad nekonečnou blažeností a tajemstvím života.(Čas tvého života, český překlad Věra Pourová, Eminent, Praha 1999)“

„Trápení, trápení a samé trápení a okolo samý smích.“


„Být na světě je zábava, ale ani jeden den v životě neprojde, aby v něm nebylo do té zábavy přimícháno trošku bolesti, trápení a lítosti.“

„Nejskvělejší vzbouřenec je tichý muž, který ví, jak všechno skončí, a přece ho těší dýchat dál. Jen mysl nemůže zemřít a usměvavá mysl věčně čeří prázdnotu vesmíru.“

„Láska je nesmrtelná a činí všechny věci nesmrtelnými. Ale nenávist hyne každou minutu.“

„Žádný nepřítel se vám nezoškliví tolik, jako ten, kdo býval přítelem nebo jím stále ještě je, a takových je mnohem víc, než tušíte.
Nejhorší nepřítel je ten, který vás zná a ví, co vás nejvíc raní, a jestli je ke všemu obratnější než vy, pak na tom nejste moc dobře.“

„Jediná pravá věc je smích. Smíchem umoř krutost. Smíchem umoř zlo.“

„Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili.“


„Vidíš-li něco, o čem jsi jist, že to není správné, nebuď si tím jist.“

„Je spousta ušlechtilých lidí, o kterých si nikdo nikdy nepomyslel, že jsou ušlechtilí.“

„Nepřátelím se a nedělám si nepřátele.“

„Zlí nevědí, že jsou zlí, a jsou proto nevinní. Zlému člověku musíme každý den odpouštět.“


„Nic v životě nemusí být jen a jen takhle a ne jinak.“

„Kdo chce zvítězit sám nad sebou, nesmí sejít ze své cesty.“

„Je přirozené, když syn občas nenávidí otce, matku také a někdy všechny lidi na světě.“

„Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 30 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .