aneta1215. května 2017 11:51

20 citátů o smrti a umírání

K životu neoddělitelně patří i smrt a umírání. Přečtěte si dvacet vybraných citátů na toto téma.

„Není smrti, zůstává stále živý, kdo spravedlivý byl a dobrotivý." F. Halas

„Cokoliv jsme na tobě milovali a čemukoliv jsme se obdivovali, trvá a potrvá v očích všech a ve věčnosti časů." Tacitus

„Ale všechny nás čeká stejná noc a všichni jednou půjdeme cestou smrti." Quintus Horatius Flaccus

„Až umřu nic na tomto světě se nestane a nezmění, jen srdcí několik se zachvěje v rose jak k ránu květiny." J. Wolker

„Život zemřelých je uložen v paměti žijících." Marcus Tullius Cicero

„Je země mrtvých a je země těch, kdo žijí a mezi nimi láska, to je most který všechno přetrvá a všemu dává smysl." T. Wilder

„Každému z nás je souzen jen doušek z poháru věčnosti." F. Šrámek


„Život je nemoc a smrt začíná narozením. Každé vydechnutí a každý tep srdce je zároveň tak trochu umíráním - malým krůčkem ke konci.“ Erich Maria Remarque

„Každý svět jednou skončí a vznešená smrt je přepych, který si mohou koupit i ti nejchudší." Clive Staples Lewis

 „Smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého. Co strašné je, co zlé je, to umírání je."
J. Wolker

 „Nic z toho dobrého a krásného cos učinil, se neztratí. Všechno zůstane." A. France

„Kdo v srdcích žije – neumírá..." F. Hrubín


„Smrt není opakem života, smrt je jeho součást.“ Haruki Murakami

„Nikdo mne nemusí slzami ctít a pohřbívat s pláčem. Když o mně hovoříte a myslíte na mne, žiji přece dál." Ennius

„Smrt je jenom bílá boží muka na rozcestí v poli. Dlouhá cesta utrmácí, nohy bolí, oči jako smutní ptáci na trávník se posadí, ruce zemi pohladí." J. Čapek

„Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází dobrý život." V. M. Kramerius

„Není bolestné zemřít, vždyť všem je to určeno je však bolestné umírat mlád, před zraky rodičů svých." Músaíos

„Život máme jen půjčený – ne darovaný." Cyrus

„Jsme-li, není smrti, je-li smrt, nejsme." Epikúros

„V náručí Boži, odkud jsme vyšli, všichni se navečer sejdeme zas." J. V. Sládek

Reklama
12 nepřeložitelných slov pro radost
Občas se mi stane, že mám nějaký pocit a ani o něm nevím. Teprve když ho někdo jiný popíše, uvědomím si, že tohle znám taky. Proto mi udělal radost britského psychologa Tima Lomase, který nashromáždil 216 slov z nejrůznějších jazyků, která popisují nejrůznější způsoby radosti a potěšení, ovšem angličtina (a většinou ani čeština) je jedním slovem vyjádřit nedokáže.
Poslední slova Steva Jobse
Došel jsem až na vrchol úspěchu ve světě byznysu. V očích druhých je můj život nejspíš ztělesněním &u