aneta1224. dubna 2017 16:53

30 moudrých latinských citátů s českým překladem

Ať už hledáte citát k zamyšlení nebo inspiraci pro své další tetování, ze třiceti vybraných výroků římských, řeckých a italských filozofů si jistě vyberete.

 • „Cogito ergo sum.“
  –„Myslím, tedy jsem.“
  René Descartes

 • „Omnis habet sua dona dies.“
  - „Každý den má své dary.“
  Martialis

 • „Laesa repugnat ovis.“
  - „I ovce se brání, je-li napadena.“
  Propertius

 • „Donec eris felix multos numerabis amicos tempora si fuerint nubila solus eris.“
  – „Dokud budeš štasten, budeš mít mnoho přátel, ale zachmuří-li se čas, budeš sám.“
  Ovidius

 • „Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum.“
  – „Tedy nechť ten, kdo chce mír, chystá se na válku.“
  Publius Flavius Vegetius Renatus

 • „Labor omnia vincit improbus.“
  – „Urputná práce vše zmůže.“
  Vergilius

 • „Dubium est initium sapientiae.“
  - „Pochybování je počátek moudrosti.“
  René Descartes

 • „In magnis et voliusse sat est.“
  - „Ve velkých věcech i chtít znamená dost.“
  Propertius

 • Deliberando saepe perit occasio.“
  - „Dlouhé rozmýšlení zabíjí příležitost.“
  Publilius Syrus

 • „Ignoscas aliis multa, nihil sibi.“
  - „Druhým odpouštěj mnoho, sobě nic.“
  Ausonius

 • „Imperiti facile ad credendum impelluntur.“
  - „Neznalí mohou být snadno donuceni k tomu, aby věřili.“
  Cicero

 • „Scio me nihil scire.“
  – „Vím, že nic nevím.“
  Sókratés

 • „Homo homini lupus.“
  - „Člověk člověku vlkem.“
  Plautus

 • „Inter vepres rosae nascuntur.“
  -„ Mezi trním se rodí růže.“
  Ammianus Marcellinus

 • „Tempora mutantur et nos mutamur in illis.“
  – „Časy se mění, a my se měníme s nimi.“
  Cicero

 • „Nemo patriam amat, quia magna, sed quia sua est.“
  - „Nikdo nemiluje svou vlast proto, že je velká, ale proto, že je jeho.“
  Seneca Mladší

 • „Varium et mutabile semper femina.“
  – „Vždy nestálý a měnlivý je tvor žena.
  Vergilius

 • „Veni, vidi, vici.“
  – „Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.“
  Caesar

 • „In tranquillo quilibet gubernator.“
  - „Na klidném moři může být kormidelníkem kdokoli.“
  Seneca mladší

 • „Leve fit, quod bene fertur onus.“
  - „Břemeno, které ochotně neseš, stává se lehkým.“
  Ovidius

 • „Vitam regit Fortuna, non sapientia.“
  - „Život řídí Štěstěna, nikoli moudrost.“
  Cicero

 • „Fata viam invenient.“
  - „Osud si cestu najde.“
  Vergilius

 • „Epistula non erubescit.“
  - „Dopis se nečervená.“
  Cicero

 • „Aequam memento rebus in arduis servare mentem.“
  – „Hleď zachovati v neštěstí klidnou mysl.“
   Horatius

 • „Amicus certus in re incerta cernitur.“
  – „Jistého přítele poznáme v nejisté době.“
  Cicero

 • „Gemitus dolores indicat, non vindicat.“
  - „Tvou bolest nářek prozradí, nezhojí.“
  Publilius Syrus

 • „Amor ut lacrima: oculis oritur, in pectus cadit.“
  – „Láska je jako slza: vzniká v oku, dopadá do srdce.“
  Publilius Syrus

 • „Dimidium facti, qui coepit, habet.“
  - „Kdo začal, půl díla vykonal.“
  Horatius

 • „Audacem fortuna iuvat.“
  „Odvážnému štěstí přeje.“ 
  Vergilius

 • „Carpe diem quam minimum credula postero.“
  – „Užij dne a zítřku veř co nejméně.“
  Horatius
Reklama
Vybrané citáty Járy Cimrmana
Jára da Cimrman, český předchůdce Leonarda da Vinci, byl opravdovým renesančním člověkem úspěšným v každém oboru. Připomeňme si alespoň zlomek z jeho geniality.