Citáty o bolesti

Sbírka citátů na téma bolest.

Související témata

Celkem 356 citátů o bolesti, filtrovat:


Bob Marley foto
Charles Bukowski foto
Reklama
Julius Evola foto

„Ani potěšení, ani bolest by neměly vstupovat jako motivy, když člověk musí udělat, co je třeba udělat.“

— Julius Evola 1898 - 1974

Původní znění: Neither pleasure nor pain should enter as motives when one must do what must be done.
Louis Zamperini foto

„Jeden okamžik bolesti stojí za celoživotní slávu.“

— Louis Zamperini 1917 - 2014

Původní znění: One moment of pain is worth a lifetime of glory.
Chinua Achebe foto

„Spisovatelé nedávají předpis. Dávají bolesti hlavy!“

— Chinua Achebe nigerijský romanopisec, básník, profesor a kritik 1930 - 2013

Původní znění: Writers don't give prescriptions. They give headaches!

„Bolest byla dobrá. Pokud jsem zraněný, znamenalo to, že jsem nebyl mrtvý.“

— Kristin Cast americká spisovatelka 1986

Původní znění: Pain was good. If I hurt, it meant I wasn't dead.
Anaïs Nin foto

„Tajemství radosti je zvládnutí bolesti.“

— Anaïs Nin spisovatelka románů, erotických povídek 1903 - 1977

Kurt Cobain foto
Reklama
Jaggi Vasudev foto
Vince Lombardi foto
Martha Grahamová foto
John Green foto
Reklama
Roy Littlesun foto

„Většina lidstva dnes postrádá synchronii Jednoty mezi Stvořením uvnitř a vně. Tato disharmonie je zárodkem nemocí, mentální lability a narušených modelů chování. Pokud lidstvo strádá díky vnitřním bojům mezi hvězdami uvnitř svých těl, což jsou „hvězdné války“, nemůže ve světě existovat mír, spravedlnost, svoboda ani radost! Nemoc je válka uvnitř. Závislost způsobuje vnitřní otroctví. Smutek znamená stagnaci ducha. Místo čistého a harmonického toku krve dochází k blokádám, které se projevují formou bolesti, otoků (včetně obezity), cyst, tumorů, kamenů, podezíravosti, nejistoty, strachu, žárlivosti, nenávisti, zloby atd. Místo toho, aby se světové problémy řešily nastolením skutečného zdraví - odstraněním vnitřního haraburdí, vytvářejí se metody, jak dokázat „žít“ se znečištěním. Upřednostňuje se „syndrom problému“, což je pro nás pohodlné. Proto věda a technika současného systému používá energii z umělých zdrojů, takže naše těla, mysl ani emoce nemohou být vyživovány čistou potravou, potřebnou k tomu, aby se systém udržoval stabilní a zdravý. Vykořisťovat a ovládat slabé tělo, mysl a emoce je totiž pro centralizovaný systém mnohem snazší. Tato kontrola vznikla v rámci monopolizace: půdy - prostřednictvím komercionalizovaného zemědělství („sklízení úrody peněz“); těla - prostřednictvím podřadné, nekvalitní stravy; mysli - prostřednictvím vzdělání, vědy, médií, politiky a zájmů založených na penězích; ducha - manipulací atmosférických podmínek, pomocí mikrovln, strachu, vnucováním politicky navržených zákonů a „náboženství“. Díky špatné kvalitě krve mysl přestala být schopná rozlišovat, co je správné a co ne. Dobro není dobré, pokud tělo musí záviset na „správném“ organizování nesprávného způsobu stravování a léčení. Podřízením se falešné víře lze ducha vtáhnout do syndikáty řízeného světa. Pod kontrolou kurupční, centralizované vlády může být „dobro“ dobré jedině, pokud lze člověka obvinit ze špatnosti. Syndikáty vnucené zákony se proto starají o to, aby zlo převládalo, a „dobrota“ státu mohla pokračovat. Odtud pochází myšlenka pěstovat nemoci podáváním léků, které umožňují „žít“ s nemocí. Proto jsou vězení semeniště zločinu - pomáhají justičnímu systému udržet se u moci. Jestliže naše „svoboda“ a „práva“ vycházejí z politicky motivovaných zákonů, umožňuje to udržovat masy v mezích omezení, která na sebe lidé dobrovolně sami uvalili. S takovou můžeme neustále bránit hranice vyvoláváním „mírových“ válek!“

— Roy Littlesun Stařešina kmene Hopi 1934
kniha Revoluce Jednoho srdce

Další

Obrázky s citáty o bolesti