Citáty o čase

Sbírka citátů na téma čas.

Související témata

Celkem 1170 citátů o čase, filtrovat:


Paulo Coelho foto
Paulo Coelho foto
Reklama
Johannes Eckhart foto
Dorothy Nevill foto

„Skutečným uměním konverzace je nejen říci správnou věc ve správný čas, ale i v lákavém momentě nechat nevyslovenou věc nevyslovenou.“

—  Dorothy Nevill britská zahradnice 1826 - 1913

Původní znění: The real art of conversation is not only to say the right thing at the right time, but also to leave unsaid the wrong thing at the tempting moment.
Svámí Vivékánanda foto

„Knihy jsou nekonečné v počtu a čas je krátký. Tajemstvím poznání je vzít si to, co je nezbytné. Pochopte to a pokuste se žít podle toho.“

—  Svámí Vivékánanda indický hinduistický mnich 1863 - 1902

Původní znění: Books are infinite in number and time is short. The secret of knowledge is to take what is essential. Take that and try to live up to it.
Henry Rollins foto

„Nemám blízko k lidem, mám blízko k sobě. Trávím hodně času ve svém nitru.“

—  Henry Rollins americký písničkář 1961

Původní znění: I'm not close to people, I am close to myself. I spend a lot of time inside.
 Colette foto

„Čas strávený s kočkou není nikdy promarněný.“

—  Colette francouzská spisovatelka 1873 - 1954

Původní znění: Time spent with a cat is never wasted.
Howard Phillips Lovecraft foto

„Existují hrůzy za hranicemi života, o kterých ani netušíme, a jednou za čas jejich zlé svádění volá do našeho rozmezí.“

—  Howard Phillips Lovecraft americký autor 1890 - 1937

Původní znění: There are horrors beyond life's edge that we do not suspect, and once in a while man's evil prying calls them just within our range.
Reklama
Bob Marley foto

„Nahlédl jsem hluboko do sebe. Měl jsem čas prozkoumat své přesvědčení a díky tomu jsem silnější.“

—  Bob Marley jamajský zpěvák, skladatel, hudebník 1945 - 1981

Původní znění: I went deep inside myself. I had time to explore my beliefs and because of that I'm stronger. Bob Marley (March 1981)
Bob Marley foto

„Dnešní dobré časy jsou smutné myšlenky zítřka.“

—  Bob Marley jamajský zpěvák, skladatel, hudebník 1945 - 1981

Původní znění: The good times of today are the sad thoughts of tomorrow.
James Hilton foto

„Lidé dělají chyby v životě skrze víru příliš mnoho, ale mají zatracený nudný čas, pokud věří příliš málo.“

—  James Hilton 1900 - 1954

Původní znění: People make mistakes in life through believing too much, but they have a damned dull time if they believe too little.
Marie Curie-Skłodowská foto

„Nic v životě se nesmí bát, je třeba to pochopit. Nastal čas pochopit více, abychom se mohli méně obávat.“

—  Marie Curie-Skłodowská polsko-francouzská vědkyně 1867 - 1934

Původní znění: Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.
Reklama
 Hérodotos foto

„Ve správný čas se odehrává jen velmi málo věcí a zbytek se vůbec nestane. Tyto svědomí opraví svědomitý historik.“

—  Hérodotos starověký řecký historik, často považován za první historik -484 - -425 př. n. l.

Původní znění: Very few things happen at the right time, and the rest do not happen at all. The conscientious historian will correct these defects.
Frédéric Chopin foto

„Čas je stále nejlepším kritikem a trpělivost nejlepším učitelem.“

—  Frédéric Chopin polský skladatel 1810 - 1849

Původní znění: Time is still the best critic, and patience the best teacher.
Karl Lagerfeld foto

„Pro každou knihu, kterou si koupíte, byste si měli koupit čas, abyste si ji přečetli.“

—  Karl Lagerfeld německý módní návrhář 1933 - 2019

Původní znění: For every book you buy, you should buy the time to read it.
Carlos Castaneda foto

„Ve světě, kde je smrt lovcem, můj přítel, není čas na lítosti nebo pochybnosti. Je jen čas na rozhodnutí.“

—  Carlos Castaneda peruánský americký autor 1925 - 1998

Původní znění: In a world where death is the hunter, my friend, there is no time for regrets or doubts. There is only time for decisions.
Další

Obrázky s citáty o čase