„Získáváš-li nové přátele, važ si i starých!“

Původní znění

NOVOS AMICOS DUM PARAS, VETEROS COLE!

Reklama

Podobné citáty

 Erasmus Rotterdamský foto

„Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré.“

—  Erasmus Rotterdamský nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1466 - 1536

 Erasmus Rotterdamský foto

„Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré.“

—  Erasmus Rotterdamský nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1466 - 1536

Reklama
 Seneca foto
 Solón foto
 Seneca foto
Publius Ovidius Naso foto
François de La  Rochefoucauld foto
Reklama
William Shakespeare foto
 Aristoteles foto

„Míti přátele znamená být vážen pro sebe samého.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -322 př. n. l.

 Anakreón foto
Sri Chinmoy foto
Reklama
Oscar Wilde foto
Frank Lloyd Wright foto
 Epikúros ze Samu foto
François de La  Rochefoucauld foto