„Idioti jsou jako láska - i když se bráníte, podlehnete.“

Poslední aktualizace 17. ledna 2016. Historie
Témata
láska, idiot
Gabriel Laub foto
Gabriel Laub785
český esejista a novinář 1928 - 1998

Podobné citáty

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub foto
Romain Gary foto
Gustave Flaubert foto
Gabriel Laub foto
Gabriel Laub foto
Erich Maria Remarque foto
Gabriel Laub foto
Gabriel Laub foto
Gabriel Laub foto
Gabriel Laub foto
Gabriel Laub foto
Richard Sibbes foto

„Neměř Boží lásku a přízeň podle svých pocitů. Slunce svítí v nejtemnějším dni stejně jako v tom nejjasnějším. Rozdíl není ve slunci, ale v mracích, které brání manifestaci jeho světla.“

—  Richard Sibbes anglický teolog 1577 - 1635

Originál: (en) Measure not God's love and favour by your own feeling. The sun shines as clearly in the darkest day as it does in the brightest. The difference is not in the sun, but in some clouds which hinder the manifestation of the light thereof.
Zdroj: The Golden Treasury of Puritan Quotations, s. 89.

François de La  Rochefoucauld foto
Gilbert Cesbron foto
Jerome Klapka Jerome foto
Gabriel Laub foto

„Blbec je idiot, který neudělal kariéru.“

—  Gabriel Laub český esejista a novinář 1928 - 1998

Milan Lach foto

„Nemáme čas na své blízké, čas na lásku. Biskup Pavel vždy uskutečňoval lásku. Nepodlehl ani společenskému tlaku Slovenského státu. Projev lásky ke všem, i židovským spoluobčanům, pro něj znamenal záchranu člověka vedle něj, kterého nikdy nepřehlédl.“

—  Milan Lach slovenský jezuita a řeckokatolický duchovní 1973

Originál: (sk) Nemáme čas na svojich blízkych, čas na lásku. Biskup Pavel vždy uskutočňoval lásku. Nepodľahol ani spoločenskému tlaku Slovenského štátu. Prejav lásky ku všetkým, aj židovským spoluobčanom, pre neho znamenal záchranu človeka vedľa neho, ktorého nikdy neprehliadol.
Zdroj: [Gréckokatolíci slávili sviatok biskupa Gojdiča, sme.sk, 2014-07-19, 2015-07-10, http://presov.korzar.sme.sk/c/7291566/greckokatolici-slavili-sviatok-biskupa-gojdica.html]

Související témata