Zpět

Historie


15. dubna 2020 17:06

Jez proto, abys žil. Nežij proto, abys jedl.

—  Hippokratés