Zpět

Historie


21. května 2020 22:21

Zármutek můžeme nést sami. Ale abychom se dovedli těšit z radosti, musíme se o ni s někým podělit.

—  Thomas Mann

Zdroj: Srovnej s citátem Elberta Hubbarta: Zármutek sneseš sám, ale radost musí být sdílená.


15. dubna 2020 13:14

Zármutek můžeme nést sami. Ale abychom se dovedli těšit z radosti, musíme se o ni s někým podělit.

—  Thomas Mann