„Láska je přátelství člověka s Bohem.“

Tomáš Akvinský foto
Tomáš Akvinský20
italský dominikánský kněz římskokatolické církve 1225 - 1274

Podobné citáty

Sergej Davydov foto
Colette foto
François de La  Rochefoucauld foto
Jean De La Fontaine foto
François de La  Rochefoucauld foto
Jan Hus foto

„Mír má tři různé stránky: mír člověka s Bohem, člověka se sebou samým a člověka s bližním. A celý tento mír má svůj základ v zachovávání Božích příkazů.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Zdroj: Reč o míru. In: Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.54

August Strindberg foto
Martina Velikovská foto
Wilhelm Von Humboldt foto

„Přátelství a láska potřebují důvěru, tu nejhlubší a nejopravdovější.“

—  Wilhelm Von Humboldt pruský filosof, vládní funkcionář, diplomat a zakladatel univerzity v Berlíně 1767 - 1835

Pedro Calderón De La Barca foto
Alexandr Ivanovič Gercen foto
Citát „Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vždy člověk.“
Oscar Wilde foto
Erich Maria Remarque foto
Citát „Lásku nemáme špinit přátelstvím. Konec je konec.“
Erich Maria Remarque foto
Pierre Bonnard foto
Marcus Tullius Cicero foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“