„Láska je mocnější než síla a moudřejší než filosofie.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde495
dramatik, prozaik a básník 1854 - 1900
Reklama

Podobné citáty

Oscar Wilde foto
Hermann Hesse foto
Reklama
Henri Barbusse foto
Tristan Tzara foto
Henri Fréderic Amiel foto
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij foto
Theodor W. Adorno foto

„Milovaný můžeš být jen tam, kde se smíš ukázat slabý, aniž si provokoval sílu.“

— Theodor W. Adorno německý sociolog, filozof a muzikolog známý pro jeho kritické teorie společnosti 1903 - 1969

Původní znění: Love you will find only where you may show yourself weak without provoking strength.
Reklama
Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Marcel Achard foto
Reklama
Sri Chinmoy foto
Jaroslav Vrchlický foto
Další