„Nehleď, kolika lidem se líbíš, ale jakým lidem.“
NON QUAM MULTIS PLACEAS, SED QUIBUS, STUDE.

Reklama

Podobné citáty

 Arión foto
 Kosmas foto

„Dobrým a zkušeným vždy se toužím líbiti, ale lidem nevědomým a mrzutým nebojím se nelíbiti.“

—  Kosmas český spisovatel, středověký kronikář a římskokatolický kněz 1045 - 1125

Reklama
Marcus Fabius Quintilianus foto
Karel Čapek foto
Robert Fulghum foto
Paul Valéry foto
Maxim Gorkij foto
Reklama
Johann Wolfgang von Goethe foto
Leonardo Da Vinci foto
 Démokritos foto

„Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným lidem útočištěm.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie 460

Pavlína Filipovská foto
Reklama
Gerhart Hauptmann foto
Richard Sibbes foto
Decimus Iunius Iuvenalis foto

„Osud vládne lidem.“

—  Decimus Iunius Iuvenalis starověký římský básník 58 - 140

Další