„Nehleď, kolika lidem se líbíš, ale jakým lidem.“
NON QUAM MULTIS PLACEAS, SED QUIBUS, STUDE.

Reklama

Podobné citáty

 Arión foto
Anne Rice foto
Reklama
 Kosmas foto

„Dobrým a zkušeným vždy se toužím líbiti, ale lidem nevědomým a mrzutým nebojím se nelíbiti.“

—  Kosmas český spisovatel, středověký kronikář a římskokatolický kněz 1045 - 1125

Marcus Fabius Quintilianus foto
Karel Čapek foto
Richard Sibbes foto
Josef Václav Myslbek foto
Henry David Thoreau foto
Reklama
Citát „Kdo dlouho hledí do propasti, toho propast pohltí.“
Friedrich Nietzsche foto
Anne Frank foto
Reklama
 Periandros foto

„Hleď abys byl hoden svých rodičů.“

—  Periandros druhý tyran Korintu 640 - -583 př. n. l.

Andrzej Sapkowski foto
Mark Twain foto
John Green foto
Další