„Podnikání není ani věda, ani umění. Je to praktická zkušenost.“

Peter Drucker foto
Peter Drucker18
rakouský ekonom a spisovatel 1909 - 2005
Reklama

Podobné citáty

Harold Geneen foto
Ricciotto Canudo foto
Reklama
Georges Braque foto
Vladimir Nabokov foto

„Není vědy bez fantazie a není umění bez faktů.“

—  Vladimir Nabokov rusko-americký romanopisec, profesor 1899 - 1977
Source: [Herschbach, Dudley R., Imaginární zahrady s reálnými ropuchami, vesmir.cz, 1998, 2011-02-05, http://www.vesmir.cz/clanek/imaginarni-zahrady-s-realnymi-ropuchami]

Sókratés foto
Herbert Edward Read foto
Georges Braque foto
Igor Pomerančuk foto
Edward George Lytton foto

„Umění a věda mají svůj styčný bod v metodě.“

—  Edward George Lytton anglický romanopisec, básník, dramatik a politik 1803 - 1873
(en) Art and science have their meeting point in method. Source: [Bulwer-Lytton, Edward, 2011, Caxtoniana: A Series of Essays on Life, Literature, and Manners, Cambridge University Press, 122, anglicky, 978-1-10807-279-3]

Pjotr Leonidovič Kapica foto

„Přímé řízení velkého umění a vědy je neproveditelné.“

—  Pjotr Leonidovič Kapica ruský fyzik 1894 - 1984
1965 Source: [Muraško, Galina P., Vědeckotechnická revoluce a sovětská technická inteligence, Slovanský přehled, 2014, 1, 97]

Giuseppe Verdi foto

„Věda je všem národům společná, v umění však musejí dbát vlastního charakteru.“

—  Giuseppe Verdi italský skladatel 1813 - 1901
Source: Smolka, Jaroslav & kol.: Dějiny hudby, s. 464-465

Colin Powell foto
Oscar Wilde foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“