„Nejdůležitější je samotný boj. Musíme se snažit být více než my. Nezáleží na tom, že nedosáhneme našeho konečného cíle. Samotné úsilí přináší vlastní odměnu.“

Originál

It is the struggle itself that is most important. We must strive to be more than we are. It does not matter that we will not reach our ultimate goal. The effort itself yields its own reward.

Upravil Marek952, Eva949. Poslední aktualizace 14. října 2019. Historie
Gene Roddenberry foto
Gene Roddenberry8
americký televizní scenárista a producent 1921 - 1991

Podobné citáty

David Shore foto
Květoslav Minařík foto
Son-mjong Mun foto

„Naším konečným cílem je pochodovat na Moskvu. Musíte mít takové přesvědčení. Komunisté nyní sledují cíl vítězství nad Amerikou. Ale tento plán byl obrácen.“

—  Son-mjong Mun korean náboženský vůdce 1920 - 2012

1. června 1973
Zdroj: Thomas J. Ward, March to Moscow, 2006, ISBN 1-885118-16-3, česky Pochod na Moskvu, Ideál 2008, ISBN 978-80-86995-10-6

Fernando Pessoa foto
John Gray foto
Bernardo Atxaga foto
Josef Alexandr Helfert foto
Mats Wilander foto
George Santayana foto

„Fanatik je ten, kdo zdvojnásobí své úsilí, když zapomněl své cíle.“

—  George Santayana 20. století španělsko-americký filozof zabývající se pragmatismem 1863 - 1952

John Fitzgerald Kennedy foto
Albert Einstein foto
George Santayana foto

„Fanatismus spočívá v tom, že člověk zdvojnásobí své úsilí když zapomněl svůj cíl.“

—  George Santayana 20. století španělsko-americký filozof zabývající se pragmatismem 1863 - 1952

The life of reason I.

Arthur Conan Doyle foto
Xenofón foto
Oscar Wilde foto
David Ben-Gurion foto
Richard Baxter foto

„Není to práce Ducha, vykládat vám význam Písma a dát vám poznání teologie bez vašeho vlastního studia a píle, ale požehnat to studium a dát vám to poznání skrze něj. (…) Odmítat studia pod záminkou dostatečnosti Ducha je odmítat Písma samotná.“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691

Originál: (en) It is not the work of the Spirit, to tell you the meaning of Scripture, and give you the knowledge of divinity, without your own study and labour, but to bless that study, and give you knowledge thereby. (…) To reject study on pretence of the sufficiency of the Spirit, is to reject the Scripture itself.
Zdroj: [Baxter, Richard, William Orme, XX, The Practical Works of Richard Baxter: with a Life of the Author and a Critical Examination of His Writings by William Orme, https://books.google.cz/books?id=G1tBAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, James Duncan, London, 1830, 522, 190-191, angličtina]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“