„Čistý projev lásky aneb být či nebýt
… co se stane s lidmi, že o tohle během dospívání přijdou, proč zabíjí v sobě tu čistotu… proč svět je jedno velké jeviště… kde nikdo neví pro danou roli co jest vlastně tou realitou/ jestli ta hra či ta beznaděj v reálné mysli… teď přišlo mi významu k otázce být či nebýt: chceš-li být/ tedy žít ve společenství, nezbývá než nebýt/ tedy opomenout co jsem… a nebo nebýt/ tedy opustit své společenství a po té být/ tedy sám sebou, což v prostoru který nabízí nám matička Země pod záplavou přemnoženého lidstva vede k tomu, že nebýt nabírá jiných rozměrů., kdy jest člověk, který je hloubavěji myslí obdařen, nachází cestu v nebýt definitivně. A tak hledat cestu jak BÝT, tedy býti definitivně, může vésti k šílenství a člověk musí kontra této realitě vésti boj čistým sobectvím, což popírá vše dobré, a tak otázka o bytí se stává kruhem ze kterého není cesty ven a tak nevědomí je tedy spásou, a proto svět je tímto zaplaven… proto myslitelé končí v depresích, alkoholem, drogami či na provaze vázaného do korun stromů, které mají sílu tě nést neb jejich řád jim umožňuje kvést, dýchat, pít i odpočívat a v případě, kdy jeden prvek zmizí- zaniknou uschnout, rozpadnou se, dají život druhým… nebo zmizí v poušť……“

Reklama

Podobné citáty

František Mareš foto

„Pravda jest, co býti má podle důchovního řádu.“

—  František Mareš český československý politik, filozof a fyziolog 1857 - 1942
Source: [2012, Hledání české filosofie, Filosofia, Praha, 1, 39, čeština, 978-80-7007-388-9]

Oscar Wilde foto
Reklama
Julius Zeyer foto

„Býti dobrým člověkem znamená více, než býti velikým umělcem, ač jedno druhé nevylučuje.“

—  Julius Zeyer český spisovatel 1841 - 1901
Source: [Palice, Antonín, Šlechetnosť v rouše příkladů veršem i prosou se sbírkou přísloví a průpovědí, 1884, Praha, A. Palice, 159]

Heinrich Zschokke foto

„Každý člověk dospělý jest, aniž na to mysle, vychovatelem mládeže, byť i jemu byla docela cizí.“

—  Heinrich Zschokke německý spisovatel 1771 - 1848
Source: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 92, česky]

Jan Hus foto
Viktor Frankl foto
Radovan Lukavský foto
Nicolas Chamfort foto
Robert Redford foto

„Člověk je přece jen tak dobrý, jak se odváží nebýt špatný.“

—  Robert Redford herec a režisér ze Spojených států 1936
Source: Rovnost 5. 10. 1990

Jiří Wolker foto
Jarmlia Loukotková foto
Johann Heinrich Pestalozzi foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“