„Než jsem potkala tebe byl čas minulý, přítomný a budoucí to jediné co jsem měla. Najednou se ručičky času zastavily když se naše cesty střetly a já pochopila,že minuty, hodiny, dny, roky jsou jen prázdný pojem a skutečná je jen a jen věčnost. Tak jako je vesmír nekonečný tak člověk sám bloudí a hledá to co zaplní prázdnotu jeho duše. Já už vím co si ta moje žádá a nyní jen bloudí temnotou a čeká na světlo aby mohla na nejbližší krizovatce blíž k tobě..“

—  Život

Podobné citáty

Miroslav Horníček foto

„Čas je pojem relativní a den může mít hodnotu pěti minut anebo šedesáti dvou hodin, což záleží na tom, co v něm prožijeme.“

—  Miroslav Horníček český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publicista, režisér, scenárista, spisovatel, televizní moderátor a… 1918 - 2003

Cornelia Funke foto
Jan Amos Komenský foto
Nicholas Sparks foto
Jarmlia Loukotková foto
Galileo Galilei foto

„Filozofie je zapsána do této veliké knihy, tj. vesmíru, který je neustále vystaven našemu pohledu, ale nemůže být pochopen, pokud se nejprve nenaučíme jeho jazyku, v němž je zapsán. Jeho jazykem je jazyk matematiky a jeho znaky jsou trojúhelníky, kruhy a další geometrické obrazce, bez nichž by nebylo možno sestavit byť jediné slovo. Bez těchto znaků a slov vesmírem člověk bloudí jako temným labyrintem.“

—  Galileo Galilei italský matematik, fyzik, filozof a astronom 1564 - 1642

Prubíř, 1623
Varianta: Filozofie je zapsána do této veliké knihy, tj. vesmíru, který je neustále vystaven našemu pohledu, ale nemůže být pochopen, pokud se nejprve nenaučíme jeho jazyku, v němž je zapsán. Jeho jazykem je jazyk matematiky a jeho znaky jsou trojúhelníky, kruhy a další geometrické obrazce, bez nichž by nebylo možno sestavit byť jediné slovo. Bez těchto znaků a slov vesmírem člověk bloudí jako temným labyrintem. (Prubíř, 1623)

Jean Dutourd foto
Osho foto
George Harrison foto
Citát „Na velkých hodinách času stojí jediné slovo: NYNÍ. Po ulici POTOM dojde se k domu NIKDY.“
Miguel de Cervantes foto
Jorge Luis Borges foto

„Moje znalost malajské či maďarské literatury je nulová, jsem si však jist, že kdyby mi čas poskytl možnost studovat je, nalezl bych v nich veškerou potravu, kterou si duše žádá.“

—  Jorge Luis Borges argentinský spisovatel povídek, esejista, básník a překladatel a klíčová postava ve španělské literatuře 1899 - 1986

Zdroj: [Lukavec, Jan, Borges, Jorge Luis: Další pátrání; Dějiny věčnosti, iliteratura.cz, 2012-03-14, 2012-09-15, http://www.iliteratura.cz/Clanek/29683/borges-jorge-luis-dalsi-patrani-dejiny-vecnosti]

Gabriel Monod foto
William Saroyan foto
Otto František Babler foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x