„Budouctnost..
Neboli naše budoucí ctnosti aneb jak se k tomu postavíme“

Poslední aktualizace 24. října 2019. Historie
Témata
ctnost

Podobné citáty

Johann Wolfgang von Goethe foto
François de La  Rochefoucauld foto
François de La  Rochefoucauld foto
Nikola Tesla foto
François de La  Rochefoucauld foto
René Descartes foto
François de La  Rochefoucauld foto
Emil Páleš foto
Michel De Montaigne foto
Francois Fénelon foto
François de La  Rochefoucauld foto
Henry David Thoreau foto
Jan Kollár foto

„Nejkrásnější nade všechny ctnosti ctnost, jež vlastní ctnosti ukrývá.“

—  Jan Kollár český básník, lingvista, protestantský duchovní, spisovatel a vědecký spisovatel 1793 - 1852

Stefan Kisielewski foto
Baruch Spinoza foto
Logan Pearsall Smith foto
Marcus Tullius Cicero foto
Seneca foto

„Nectnost se k nám plíží pod jménem ctnost.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Georg Christoph Lichtenberg foto
Jean Jacques Rousseau foto

„Vlast nemůže existovat bez svobody, svoboda bez ctnosti a ctnost bez občanů.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Varianta: Vlast nemůže existovat bez svobody, svoboda bez ctnosti a ctnost bez občanů. Všechno to budete mít, až když vytvoříte občanů.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“