„Samozřejmě je možné milovat člověka, pokud je neznáte příliš dobře.“

Originál

Of course it's possible to love a human being if you don't know them too well.

Upravil Zawe, Weird_._child. Poslední aktualizace 26. dubna 2020. Historie
Charles Bukowski foto
Charles Bukowski118
americký básník a spisovatel 1920 - 1994

Podobné citáty

Samuel Butler foto
Christian Morgenstern foto
Ozzy Osbourne foto
Romain Rolland foto
Jean Jacques Rousseau foto
Jessie Burton foto
Simone de Beauvoir foto
Alfred Döblin foto

„Odvaha jí byla samozřejmostí. Byla, jak se přísluší povahám jejího druhu, příliš hrdá na to nebýt statečná.“

—  Alfred Döblin německý spisovatel, lékař 1878 - 1957

o Ricardě Huch
Originál: (de) Mut war ihr selbstverständlich. Sie war, wie es sich für Naturen ihrer Art gehört, viel zu stolz, um nicht mutig zu sein.
Zdroj: [Wilder, böser, schöner, zeit.de, 2014, 2015-12-14, http://www.zeit.de/2014/30/ricarda-huch-historikerin/seite-2]

Mariusz Szczygieł foto
Seneca foto

„Není to neutrální postoj, je možno ho velmi milovat jako umělce, ředitele, člověka. Na druhou stranu, je možno ho také nenávidět, v určitém smyslu.“

—  Zdzisław Mrożewski herec 1909 - 2002

o Kazimierzu Dejmkovi
Originál: (pl) Nie jest to postać obojętna, można go po prostu bardzo kochać jako artystę, dyrektora, człowieka. Natomiast, można go także nienawidzić w jakimś sensie.
Zdroj: [Kazimierz Dejmek – sztuką zrobił rewolucję, polskieradio.pl, 2014-05-17, 2014-05-18, http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1125131,Kazimierz-Dejmek-–-sztuka-zrobil-rewolucje]

Friedrich Nietzsche foto
Citát „Alkohol je možná největší nepřítel člověka. Bible ale říká, ať svého nepřítele milujeme.“
Frank Sinatra foto
John Updike foto

„Lehčí je být sám sebou než prorokem. S tou, samozřejmě, podmínkou, že nebereš sebe příliš vážně.“

—  John Updike americký romanopisec, básník, spisovatel, umělecký a literární kritik 1932 - 2009

Matka Tereza foto
Paul Géraldy foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“