Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?

Přihlásit se pro kontrolu překladu

„Abyste to dokázali, musíte být bastard, a to je fakt. A Beatles jsou ti největší bastardi na Zemi.“

Originál

You have to be a bastard to make it, and that's a fact. And the Beatles are the biggest bastards on earth.

Upravil Anna_71015. Poslední aktualizace 20. září 2020. Historie
John Lennon foto
John Lennon94
britský hudebník 1940 - 1980

Podobné citáty

George Patton foto
Jovan Zivlak foto

„Etika je bastard moci.“

—  Jovan Zivlak srbský spisovatel 1947

Zdroj: [Sedláček, Tomáš, Jsem osoba vzdorovitá a neposlušná, czechlit.cz, 2011-03-13, http://www.czechlit.cz/nove-knihy/1144-jsem-osoba-vzdorovita-a-neposlusna/]

Tahereh Mafi foto
Linus Torvalds foto

„Jsem sobecký bastard a pojmenovávám všechny své projekty po sobě. Napřed Linux, teď Git.“

—  Linus Torvalds finsko-americký softwarový inženýr a hacker 1969

Originál: (en) I'm an egotistical bastard, and I name all my projects after myself. First Linux, now Git.
Zdroj: [Kemper, Chris, Oxley, Ian, 2012, Foundation Version Control for Web Developers, Apress, 36, angličtina]

Fridrich II. Veliký foto

„Stát vždycky potřebuje trochu čerstvé krve, mám pro bastardy pochopení.“

—  Fridrich II. Veliký král pruský 1712 - 1786

Zdroj: [Mevald Vodičková, Jarmila, 5 levobočků českých králů, History revue, 2010, leden, 1, 90]

František Kotleta foto
Jang Ťie-čch’ foto

„Čína je velká země a ostatní země jsou malé, to je prostě fakt.“

—  Jang Ťie-čch’ čínský komunistický politik, ministr zahraničí ČLR 1950

Reakce na kritiku aktivit v Jihočínském moři.

Alfred Rosenberg foto
Milan Tesař foto
Halina Pawlowská foto
Norman Vincent Peale foto
Harold Macmillan foto

„Po celém tomto kontinentu vane vítr změny a vzrůst národního uvědomí je politickým faktem, ať se nám to líbí nebo ne. Musíme ho všichni přijmout jako politický fakt a v úvahu ho musí vzít i politiky našich zemí.“

—  Harold Macmillan britský politik 1894 - 1986

přes jihoafrickým parlamentem v roce 1960
Zdroj: [Immanuel Wallerstein: Vane vítr změny - v arabském světě i za jeho hranicemi, literarky.cz, 2011-03-07, 2011-03-07, http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/3282-immanuel-wallerstein-vane-vitr-zmny--v-arabskem-svt-i-za-jeho-hranicemi]

Milan Chovanec foto

„Samozřejmě je nejlepší žít život odvážně, ale bez nerozvážnosti a nestřídmosti. Faktem je, že málokdo to dokáže.“

—  Philippa Footová britská filozofka 1920 - 2010

Originál: (en) Of course what is best is to live boldly, yet without imprudence or intemperance, but the fact is that rather few can manage that.
Zdroj: [O'Grady, Jane, Philippa Foot obituary, guardian, 2010-10-05, 2010-10-09, http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/05/philippa-foot-obituary]

„Stupeň pokročilosti obecného kretenismu v této zemi nejlépe dokumentuje fakt, že podle průzkumů veřejného mínění věří v Boha 19 % občanů, zatímco v Ufony 50 %!“

—  Petr Placák český spisovatel 1964

Zdroj: Petr Placák: Starcovy zápisky http://www.deml.cz/literatura/petr-placak-starcovy-zapisky, Revolver Revue č. 30, prosinec 1995, Praha.

Alain Delon foto

Související témata