Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?

Přihlásit se pro kontrolu překladu

„Jsem podnikatel. Vydělal jsem své peníze dodáváním populární poptávky. Pokud poruším zákon, jsou moji zákazníci stejně vinní jako já.“

—  Al Capone

Originál

I'm a businessman. I've made my money supplying a popular demand. If I break the law, my customers are as guilty as I am.

Upravil Radi. Poslední aktualizace 27. září 2020. Historie
Al Capone foto
Al Capone4
šéf organizovaného zločinu v USA 1899 - 1947

Podobné citáty

John Davison Rockefeller foto

„Způsob, jak vydělat peníze, je nakoupit, když v ulicích teče krev.“

—  John Davison Rockefeller americký průmyslník a filantrop 1839 - 1937

The way to make money is to buy when blood is running in the streets.

Martin Luther King foto

„Člověk má morální povinnost porušit nemorální zákony.“

—  Martin Luther King americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí občanských práv 1929 - 1968

Carlos Solchaga Catalán foto

„Španělsko je jednou z nejlepších destinací pro každého, kdo chce rychle vydělat velké peníze.“

—  Carlos Solchaga Catalán 1944

1987
Zdroj: [Chalupa, Jiří, 2016, Dějiny Španělska, Nakladatelství Lidové noviny, 584, 978-80-7422-525-3]

Simon Sinek foto
Gabriel Laub foto
Voltaire foto
Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Walt Disney foto
Stephen Leacock foto
Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
George Orwell foto
Michael Leboeuf foto
Will Smith foto
Keanu Reeves foto
Robert Owen foto

„Nemůže být pochyb o tom, že umělý zákon poptávky a zisku je v protikladu k obecnému blahobytu společnosti ...“

—  Robert Owen britský podnikatel, zabýval se dělnickou otázkou, hledal alternativu ke kapitalistickému systému 1771 - 1858

Zdroj: PERNÝ, L.: Triumvirát utopického socializmu:Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Owen. In: DAV DVA, 2019

Související témata