„Lidský jazyk může obsahovat přes 300 000 slov, přesto tu budou jedinci, kteří s ním budou jenom štěkat.“

—  El suemero

Hloupost
Lidi

Upravil El suemero. Poslední aktualizace 10. října 2021. Historie

Podobné citáty

Matthew Henry foto

„Boží Slovo obstojí, a nic nezískáme, když se s ním budeme přít, či budeme odkládat se mu podvolit.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714

Originál: (en) God's word will stand, and we shall get nothing by disputing it, or delaying to submit to it.

Pavel Kosorin foto
Chalíl Džibrán foto
John Charles Ryle foto

„Buďme velmi opatrní, abychom nikdy nevyvýšili žádného kazatele nebo kázání nebo knihu nebo přítele nad Slovo Boží. Buď prokleta kniha nebo traktát nebo lidská rada, která by se vetřela mezi nás a Bibli a skryla by Bibli před našima očima!“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) Let us be very careful that we never exalt any minister, or sermon, or book, or friend above the Word of God. Cursed be that book, or tract, or human counsel, which creeps in between us and the Bible, and hides the Bible from our eyes!
Zdroj: [Ryle, John Charles, 3, Home Truths: Being Miscellaneous Addresses and Tracts, https://books.google.cz/books?id=jbNDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, William Hunt, Tavern Street, Ipswich, 1860, 300, 123, angličtina]

Achim von Arnim foto

„Dějiny světa začínají znovu s každým jedincem a spolu s ním končí.“

—  Achim von Arnim německý spisovatel 1781 - 1831

Zdroj: [Ivan Sviták, 1990, Budoucnost bez komunismu, Orbis, Praha, 1, 9, 80-235-0007-4, http://ndk.cz/uuid/uuid:27523830-ce42-11e3-93a3-005056825209]

Bahá'u'lláh foto
Martin Hattala foto

„Jazykozpyt a vyučování jazykům neméně těžké než vnešené úlohy své jen tak rozřeší, jestli stále před očima budou míti vzájemný ten poměr který slovy co částkami vět vládne.“

—  Martin Hattala slovenský římskokatolický kněz a jazykovědec 1821 - 1903

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 254, česky]

„Drž se věci, slova budou!“

—  Gaius Julius Victor římský spisovatel

Originál: (la) Rem tene, verba senquentur!
Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 204, česky]

Valeriu Butulescu foto
Edward Gibbon foto

„Dějiny říší jsou dějinami utrpení. Dějiny vědy jsou dějinami lidské velikosti a lidského štěstí. Přesto však lidé vzpomínají více na své ničitele než na své dobrodince.“

—  Edward Gibbon anglický historik a člen parlamentu 1737 - 1794

Zdroj: [1088. schůzka: Všivá historie, rozhlas.cz, 2016-05-01, 2016-08-22, http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/1088-schuzka-vsiva-historie--1631971]

Gabriel Laub foto
Jiří Kylián foto

„Tanec je všudypřítomný. I v nejsubtilnějších gestech, která jsou často výmluvnější než slova. Je dobré si uvědomit, že bohatý jazyk jako čestina má asi osm tisíc slov, ale lidský pohyb včetně gestikulace nemá hranic.“

—  Jiří Kylián český taneční choreograf 1947

Zdroj: [Jiří Kylián: Lidský pohyb nemá hranic, divadelni-noviny.cz, 2018, 2018-09-04, https://www.divadelni-noviny.cz/jiri-kylian-lidsky-pohyb-nema-hranic]

Sri Chinmoy foto
Stanisław Jerzy Lec foto
Andy Warhol foto
Pavel Kosorin foto

Související témata