„Spisovatel vložil celý svůj optimismus do svého díla, pro život mu zbyla jen sebevražda.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub785
český esejista a novinář 1928 - 1998
Reklama

Podobné citáty

Svámí Vivékánanda foto

„Najednou dělejte se soustřeďte pouze na jednu věc, a přitom do ní vložte celou svou duši, abyste vyloučili vše ostatní.“

—  Svámí Vivékánanda indický hinduistický mnich 1863 - 1902

Původní znění: Do one thing at a Time, and while doing it put your whole Soul into it to the exclusion of all else.
Henry David Thoreau foto
Reklama
Pavel Šmok foto
František Josef I. foto

„Opustit mocnářství? To by pro Čechy znamenalo ekonomickou sebevraždu!“

—  František Josef I. habsburský císař 1830 - 1916
Vídeň, 1916, při jednání o reformě Rakousko-Uherského císařství, kde se projednávala případná autonomie některých částí mocnářství v četně zemí Koruny České.

Ralph Waldo Emerson foto

„Nápodoba je sebevražda.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básník 1803 - 1882

Vladimír Helfert foto

„... každému hranému dílu vdechl opravdu janáčkovský tón a život..“

—  Vladimír Helfert český dirigent a vysokoškolský pedagog 1886 - 1945
o Josefu Páleníčkovi

Richard Wagner foto
Reklama
Alfried Längle foto
Anthony de Mello foto
Michel De Montaigne foto
Arthur Schopenhauer foto
Reklama
Arthur Schopenhauer foto
Michael Jackson foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Další