„Nejčastěji se mýlí ti, kdo nepřipustí, že by se kdy mohli mýlit.“

Varianta: Mýlí se ti, kdo si nepřipustí, že by se mohli mýlit.

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld527
francouzský autor monografií 1613 - 1680

Podobné citáty

Jurij Nikolajevič Grigorovič foto

„S herci jsem vždy pracoval s radostí - s těmi, kteří speciálně přišli ke mně, i s těmi, které nabízelo divadlo. Vycítím, kdy umělec může dělat, co navrhuji, a kdy ne. Někdy se však mýlím. Ale jen zřídka.“

—  Jurij Nikolajevič Grigorovič 1927

Originál: (ru) С актерами я всегда работал с удовольствием — и с теми, кто специально приходил ко мне, и с теми, которых предлагал театр. Я чувствую, когда артист может сделать то, что я предлагаю, а когда нет. Иногда, правда, ошибаюсь. Но редко.
Zdroj: [Игумнова, Зоя, Юрий Григорович: «Мечтаю немножко отдохнуть», izvestia.ru, 2017-01-12, 2017-01-21, http://izvestia.ru/news/656415]

Joseph Caryl foto

„To, co k papežské židli připoutalo takové množství bludů a odtud je rozšířilo do celého světa, byl názor, že papež na svém stolci nemůže chybit; jeho domnělý duch neomylnosti jej učinil velikým svůdcem, a svedl ho. Ten, jenž si myslí, že se nemůže mýlit, se mýlí v tomto smýšlení, a zřídkakdy hovoří nebo si myslí něco jiného než blud.“

—  Joseph Caryl 1602 - 1673

Originál: (en) That which hath fastened so many errors to the pope's chair, and from thence scattered them over all the world, is an opinion that he in his chair cannot err; his supposed spirit of infallibility hath made him the great deceiver, and deceived him. He that thinks he cannot err, errs in thinking so, and seldom speaks or thinks or does anything but it is an error.
Zdroj: Ibid., s. 127-128.

Mark Twain foto
Georg Wilhelm Friedrich Hegel foto

„Mějte odvahu mýlit se!“

—  Georg Wilhelm Friedrich Hegel německý filozof 1770 - 1831

Varianta: Mějte odvahu mýlit se.

Gabriel Laub foto

„Počítače se mýlí mnohem přesněji.“

—  Gabriel Laub český esejista a novinář 1928 - 1998

Michael Leboeuf foto
Josef Smrkovský foto

„…jestli si někdo myslí, že to tu kučíruje Sovětský svaz, tak se šeredně mýlí!“

—  Josef Smrkovský československý člen československého Federálního shromáždění, člen československého Národního shromáždění a politik 1911 - 1974

1968
Zdroj: [KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století, http://libri.cz/databaze/kdo20/list.php?od=s&start=41&count=20, 2016-07-26, Libri]

Horton Charles Cooley foto
Albert Einstein foto
Alexander Pope foto

„Mýlit se je lidské, promíjet je boží.“

—  Alexander Pope anglický básník 18. století 1688 - 1744

Tomáš Janovic foto

„Mýlit se je lidské. Proto jsou tyrani neomylní.“

—  Tomáš Janovic slovenský básník, dramatik, spisovatel a textař 1937

Ernest Hemingway foto

„Každý má pravdu, pokud se nemýlí.“

—  Ernest Hemingway americký spisovatel a novinář 1899 - 1961

Leonardo Da Vinci foto

„Kdo málo myslí, často se mýlí.“

—  Leonardo Da Vinci italský renesanční umělec 1452 - 1519

Karel Čapek foto
Paul Valéry foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“