„Člověk, který dosáhne cíle, žádá si opět jiný cíl, aniž se zastaví na nějaké hranici a aniž kdy dospěje k nějakému konci.“

—  Avicenna

 Avicenna foto
Avicenna23
středověký perský učenec, lékař a filozof 980 - 1037
Reklama

Podobné citáty

Tomáš Garrigue Masaryk foto

„Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.“

— Tomáš Garrigue Masaryk první československý prezident 1850 - 1937

Lafayette Ronald Hubbard foto
Reklama
Friedrich Schiller foto

„Člověk roste se svými většími cíli.“

— Friedrich Schiller německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Jan Werich foto
Albert Schweitzer foto

„Humanita spočívá v tom, aby člověk nikdy nebyl obětován cíli.“

— Albert Schweitzer francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 - 1965

Albert Schweitzer foto

„Humanita spočívá v tom, že žádný člověk není obětován pro nějaký cíl.“

— Albert Schweitzer francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 - 1965

Karl Kraus foto

„Člověk roste vysokými cíli.“

— Karl Kraus český dramatik a novinář 1874 - 1936

Johann Wolfgang von Goethe foto
Reklama
Johann Wolfgang von Goethe foto
Anne Dudek foto
George Santayana foto

„Fanatismus spočívá v tom, že člověk zdvojnásobí své úsilí když zapomněl svůj cíl.“

— George Santayana 20. století španělsko-americký filozof zabývající se pragmatismem 1863 - 1952
The life of reason I.

Jean Paul foto
Reklama
Jan Werich foto
Ivan Sergejevič Turgeněv foto
Albert Schweitzer foto

„Člověk může vykonat mnoho dobrého, aniž si musí ukládat nějakou oběť.“

— Albert Schweitzer francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 - 1965

Další