„Člověk, který dosáhne cíle, žádá si opět jiný cíl, aniž se zastaví na nějaké hranici a aniž kdy dospěje k nějakému konci.“

—  Avicenna

 Avicenna foto
Avicenna23
středověký perský učenec, lékař a filozof 980 - 1037

Podobné citáty

Další