„Mnoho psů zajícova smrt.“

Originál: (la) MULTITUDO CANUM MORS EST LEPORUM.

Poslední aktualizace 27. června 2020. Historie

Podobné citáty

James Thurber foto
Pavel Josef Šafařík foto

„Mravní smrt je nejhorší smrt.“

—  Pavel Josef Šafařík česky píšící spisovatel, slavista, literární historik, etnograf a jazykovědec slovenského původu 1795 - 1861

Kryštof Harant foto

„Tolik jsem krajin světa projel, u tak mnoho pohanských národů býval, tak mnoho na zemi i na moři nebezpečentví vystál, a nyní, hle, v vlasti mé nevinně smrt násilná mi se činí! A to rukou těch, jimž jsem po všecken věk svůj sloužil, jako i otcové moji. Bože, jim odpusť!“

—  Kryštof Harant český spisovatel, šlechtic, válečník, diplomat, cestovatel a hudebník 1564 - 1621

Podle Historie o těžkých protivenstvích církve české http://texty.citanka.cz/komensky/ od Jana Amose Komenského.
/ Výroky / Před smrtí

Haruki Murakami foto

„Nevím, proč by koronavirová smrt měla být jiná smrt.“

—  Martina Vašáková Narozena 20. 9. 1964 v Praze. Prim. doc. MUDr., PhD., pneumoložka, primářka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Fakultní T… 1964

O onemocnění COVID-19
Zdroj: Časopis Reflex č. 18 2020, str. 23-27

Michail Jurjevič Lermontov foto
Epikúros ze Samu foto
Karatkevič foto
Alejandro Jodorowsky foto
Matthew Henry foto

„Zbožní umírají, a jejich smrt je jim vysvobozením; bezbožní hynou, a jejich smrt je jim zkázou.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714

Originál: (en) The godly die, and their death is their deliverance; the wicked perish, and their death is their destruction.
Zdroj: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Psalm, Chapter XLIX., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc3.Ps.l.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Dag Hammarskjöld foto
Hérakleitos foto

„Naše žití je smrt jiných a žití jiných je naše smrt.“

—  Hérakleitos před-sokratovský řecký filozof -535

Zdroj: Hérakleitos, Zl. B 77b.

Citát „Možná že je smrt životem, a na onom světě považují život za smrt. Kdo ví?“
Euripidés foto
Mariusz Szczygieł foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“