'Mysli globálně, jednej lokálně.' Znalosti z celého světa, ale pro místní akci. Každá akce je v daném čase a místě, znalosti se vznášejí nad vším děním v říši myšlenek a koordinují naše akce „shora“. Dochází k deglobalizaci (relokalizací) akce a posiluje se globalizace znalostí.

—  Milan Zelený
Podobné citáty

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na.